Dzisiaj jest: 28 Listopada 2022 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Krok w stronę ZAZ

W ubiegły czwartek zorganizowane zostało spotkanie z goleniowskimi przedsiębiorcami, na których przedstawiciele Gminy Goleniów zaprezentowali im ideę Zakładu Aktywności Zawodowej oraz korzyści z ewentualnej z nim współpracy.

Po krótkim przywitaniu przez burmistrza Roberta Krupowicza przedsiębiorcy obejrzeli prezentację omawiającą zasady funkcjonowania ZAZ – zakładów zatrudniających osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pokazano przykłady działających w naszym regionie zakładów tego typu, omówiono ich oferty rynkowe i zaprezentowano przykłady firm owocnie współpracujących z ZAZ.

Przedsiębiorcy mieli też możliwość porozmawiania z przedstawicielami funkcjonujących już firm tego typu i zadać im szczegółowe pytania.

Podkreślić trzeba, że ZAZ-y są firmami działającymi na zasadach rynkowych i w kontaktach ze swoimi partnerami biznesowymi nie mają żadnych preferencji. Jeśli ich oferta jest dobrej jakości i konkurencyjna cenowo – mają zlecenia i kontrakty.
Gmina Goleniów przygotowuje się do uruchomienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym własnego ZAZ, który prawdopodobnie będzie świadczył usługi na rzecz firm działających w GPP i poza nim. Spotkanie pozwoliło zorientować się w potrzebach przedsiębiorców, co z kolei da możliwość skonstruowania optymalnej oferty rynkowej ZAZ.

„Jestem bardzo mile zaskoczony życzliwym zainteresowaniem tym tematem ze strony goleniowskich firm” – mówi burmistrz Robert Krupowicz. „Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że jest wiele obszarów, w których ZAZ mógłby zaistnieć, z jednej strony znajdując źródła przychodów, z drugiej zaś zaspokajając realne potrzeby firm. Utwierdza to mnie w przekonaniu, że planowane przez nas stworzenie goleniowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest trafionym pomysłem. Dzięki niemu wiele niepełnosprawnych osób z gminy Goleniów będzie mogło znaleźć pracę i przebywać wśród ludzi”.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.