Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Zakład Aktywności Zawodowej w GPP

Spotkanie, które odbyło się 28 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta jest pierwszym krokiem do stworzenia w Goleniowie - a dokładniej, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - zakładu aktywności zawodowej.

ZAZ to jednostka wyodrębniona ze struktur gminnych, powiatowych lub przez fundacje, które w statucie mają za zadanie rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Tworzony jest w celu zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie intelektualne lub chorobę psychiczną. Przygotowuje również osoby niepełnosprawne do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę indywidualnych możliwości tych osób oraz wspiera je w rehabilitacji.

Wtorkowe spotkanie służyło przede wszystkim zorientowaniu się, jakie kierunki aktywności zawodowej byłyby potrzebne osobom niepełnosprawnym, by z czasem mogły one być zatrudnione na otwartym rynku pracy. Zebrano kontakty od osób bezpośrednio zainteresowanych powstaniem zakładu aktywności zawodowej (głównie od rodziców osób niepełnosprawnych). Planowane są wyjazdy do ZAZ-ów działających w Kołobrzegu i Dobrej, aby w praktyce poznać działanie tych ośrodków.

W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Robert Krupowicz, zastępca burmistrza Henryk Zajko, wicestarosta powiatu goleniowskiego Tomasz Stanisławski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, radna Agata Wilińska-Onyśko oraz Maria Kurek, przedstawicielka ośrodka w Dobrej.

W sprawach związanych z powołaniem na terenie GPP Zakładu Aktywności Zawodowej prosimy o kontakt na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.