Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
środa, 23 września 2020 10:40

Dziki problem

21 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z populacją dzików na terenie gminy Goleniów, a przede wszystkim częstego pojawiania się tych zwierząt na terenach zabudowanych.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 16 września 2020 11:07

W październiku szczepienia przeciw grypie

Gmina Goleniów od kilku lat finansuje program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, adresowany do goleniowskich seniorów. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i w tym roku będzie kontynuowany.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 04 września 2020 06:57

Kąty z grantem Marszałka

Sołectwo Kąty z naszej gminy wygrało pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2020" projekt pn "Kąty dostępne dla wszystkich".

Dział: Miasto i Gmina
środa, 02 września 2020 08:13

Na gorącym uczynku

We wtorek, 1 września w godzinach popołudniowych na gorącym uczynku patrol Straży Miejskiej ujął sprawcę wyrzucenia gruzu poremontowego na terenie gminnym nieopodal drogi Podańsko-Budno.

Dział: Straż Miejska
wtorek, 01 września 2020 11:09

Goleniów is coool!

1 września za pasem, więc wracamy do akcji "Goleniów is coool!" - zwrotu kosztów przejazdów komunikacją miejską w miejscu nauki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dział: Miasto i Gmina

Od 1 września 2020 r. nastąpi korekta rozkładu jazdy bezpłatnej goleniowskiej komunikacji miejskiej.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 25 sierpnia 2020 09:41

Radni blokują odbiór śmieci z gminy

9 radnych Rady Miejskiej zagłosowało przeciwko planowi rozwiązania problemu wywozu śmieci z gminy Goleniów. Decyzja radnych oznacza konsekwencje dla całej gminy. Dotychczasowa umowa z PGK kończy się 11.września. Od 12. września wszystkie miejscowości gminy pozostaną bez możliwości odbioru śmieci.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 12 sierpnia 2020 09:30

Rusza Zachodniopomorski Pakiet Grantowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 17 sierpnia 2020 r. rozpocznie nabór wniosków do Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego. To długo wyczekiwana data dla mikro- i małych przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, którzy w konkursie mają szansę na otrzymanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Od piątku dostępny jest także testowy generator wniosków.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 03 sierpnia 2020 06:58

Zapraszamy na prezentację Programu "Rozwój Lokalny"

Gmina Goleniów przystąpiła do naboru projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jest szansa na pozyskanie dla Goleniowa kwoty nawet kilku milionów euro.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 10 lipca 2020 08:08

Odpady wielkogabarytowe

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie w systemie objazdowym zgodnie z obowiązującym harmonogramem zamieszczonym na internetowej stronie PGK Goleniów.
Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą też codziennie nieodpłatnie przywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), działającego w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C w godz. 15:00-19:00 i w sobotę w godz. 7:00-19:00.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 10 z 33

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.