Dzisiaj jest: 22 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Bogusław, Katarzyna, Oktawian
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa

Od stycznia 2015 r. ruszył nabór wniosków do programu PROSUMENT, w ramach którego udzielane są dotacje i pożyczki na montaż instalacji do produkcji energii odnawialnej w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych. Można dostać nawet 100% wartości inwestycji.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 29 stycznia 2015 09:28

Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 21 stycznia 2015 10:35

Inwestycje Gminy Goleniów w 2015 roku

Ponad 43 miliony zł na inwestycje oraz 4,8 mln zł na zakupy inwestycyjne wyda Gmina Goleniów w 2015 roku (wszystkie liczby podajemy w zaokrągleniu). To 1/3 tegorocznych wydatków Gminy. Tak zdecydowała Rada Miejska podczas sesji budżetowej 16 stycznia 2015 r.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 21 stycznia 2015 09:31

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 19 grudnia 2014 12:21

90. urodziny Kazimiery Żuk

Dziś, 19 grudnia 2014 r. (piątek) Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Jadwigą Zając odwiedził mieszkankę wsi Czarna Łąka, panią Kazimierę Żuk z okazji jej 90. rocznicy urodzin.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 27 listopada 2014 12:58

Pieniądze na nową drogę

Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz i marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali dzisiaj, 27 listopada, ostateczną umowę na sfinansowanie przez województwo większości kosztów budowy drogi wspomagającej, która rozwiąże problem komunikacji z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym. Do inwestycji, której koszt jest szacowany na 17 mln zł województwo dołoży z Regionalnego Programu Operacyjnego 14,5 mln zł.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 19 listopada 2014 09:08

Rada Miejska wybrana

Gminna Komisja Wyborcza podała wczoraj (18 listopada 2014 r.) oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz na burmistrza Gminy Goleniów. Na 27.668 uprawnionych do głosowania, w wyborach udział wzięło 10.911 osób, tj. 39,43 %

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 14 listopada 2014 10:10

Nowy samochód dla OSP w Krępsku

Kolejny nowy samochód ratowniczo – gaśniczy trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie; tym razem do OSP Krępsko. Przekazanie strażakom z Krępska samochodu marki Man TGM  13.290  odbyło się 12 listopada 2014r.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 12 listopada 2014 11:39

Śniadanie daje moc

Szkoła Podstawowa w Krępsku przyłączyła się 7 listopada 2014 r. do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc”. Głównym celem tego programu jest promocja zdrowego odżywiania i zwiększanie świadomości na temat roli śniadania w diecie dziecka.

środa, 29 października 2014 10:39

Nowy rozkład jazdy autobusów miejskich

Z dniem 3 listopada 2014 roku (poniedziałek) zmieniony zostaje rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zmiany wprowadzone zostały na wniosek Rady Osiedla Helenów. Nowy rozkład jazdy pdftutaj.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 9 z 12

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.