Dzisiaj jest: 23 Stycznia 2018 roku    |    Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
piątek, 24 kwietnia 2015 07:15

Lubczyna z gwiazdkami

W majowym numerze magazynu sportów wodnych „Żagle" opublikowano informator o przystaniach śródlądowych i morskich w Polsce. Marina w Lubczynie dostała cztery gwiazdki na pięć możliwych. Oznaczają one wysoką jakość usług świadczonych w Lubczynie.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 21 kwietnia 2015 10:06

Przedszkole w Lubczynie

Rodzice dzieci kwalifikujących się do opieki przedszkolnej mogą zapisywać je do placówki w Lubczynie. Opieka będzie zapewniona również po 1 września, zmieni się jedynie jej forma organizacyjna: zamiast punktu przedszkolnego będzie działał oddział przedszkolny w tamtejszej szkole podstawowej.

W związku z kontynuacją prac nad Zintegrowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PGN), zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli domków jednorodzinnych z terenu Miasta/ gminy Goleniów o wypełnienie i odesłanie krótkiej ankiety.

Celem ankiety jest jak najlepsze rozpoznanie i zdiagnozowanie potrzeb całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jak i każdej gminy z osobna w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono prace związane z zadaniem pn: „Stworzenie punków informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica". Wykonawcą robót była firma K.M.Z. Głodek Firma Usługowa z siedzibą w Goleniowie. Zadanie objęte było pomocą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007/2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 21 344 zł.

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Wykonawcą robót K.M.Z. Głodek Firma Usługowa z siedziba w Goleniowie na zadanie pn: „Stworzenie punktów informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica". Na terenie w/w miejscowości zostaną ustawione gabloty informacyjno-ogłoszeniowe dwudrzwiowe, wykonane z aluminium i szkła hartowanego.

 

Zadanie finansowane jest ze środków EFRROW na lata 2007-2013.

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

eu-leader-prow

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007/2013.

Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pn: „Stworzenie punktów informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica" za pomocą gablot turystyczno-informacyjnych.

Kwota dofinansowania wynosi 21 344,00 złotych.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 03 kwietnia 2015 08:50

Krok w stronę S6

W kwietniu br. ma się odbyć drugi etap przetargu na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinkach Goleniów-Nowogard (19 km) i Nowogard-Płoty (20 km).

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę odcinka S6 między Goleniowem a Koszalinem ma nastąpić w październiku 2015, rozpoczęcie budowy planowane jest na marzec 2017, a jej zakończenie w drugim kwartale 2019 roku.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 02 kwietnia 2015 08:02

Wybory do izb rolniczych

W niedzielę, 31 maja br. odbędą się wybory do izb rolniczych – samorządu zawodowego rolników.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 30 marca 2015 11:30

Wybory sołtysów - harmonogram

Zbliża się czas wyborów nowych sołtysów. Niżej podajemy harmonogram zebrań wiejskich, na których dotychczasowi sołtysi będą rozliczać swoje kadencje i zostanie dokonany wybór nowych sołtysów. Będą sprawować swoją funkcję przez cztery lata.

Dział: Miasto i Gmina

Zdzisława Galant, Sołtys Budna została Przedsiębiorczą Kobietą Wiejską Roku 2014. W internetowych głosowaniu w plebiscycie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pokonała 11 kandydatek.
Podczas swojej pracy na stanowisku sołtysa doprowadziła m.in. do wyremontowania świetlicy wiejskiej ze środków gminnych, stworzenia placu zabaw i boiska.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 4 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl