Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

Miasto i Gmina

Na czas wyborów samorządowych, zarządzonych na niedzielę, 7 kwietnia 2024 r., a w przypadku zarządzenia drugiej tury wyborów również w dniu 21 kwietnia 2024 r., kursować będzie bezpłatna linia wyborcza komunikacji miejskiej.

Utrudnienia z powodu remontu ul. Dworcowej

wtorek, 02 kwietnia 2024 20:07

Dzisiaj, 2 kwietnia br. rozpoczął się remont ulicy Dworcowej w Goleniowie. Ulica Dworcowa została zamknięta od godziny 18.00. Prace remontowe będą trwały w godzinach nocnych przez kilka następnych dni.

2-3 kwietnia rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową ulic Puszkina i Witosa w Goleniowie, dlatego musimy się przygotować na zmianę organizacji ruchu.

Zamknięte zostaną dla ruchu pojazdów w całości ulice Puszkina i Witosa.

W miniony czwartek, 21 marca br., w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyła się uroczysta, ostatnia w tej kadencji, sesja Goleniowskiej Rady Seniorów. W Gminie Goleniów Rada została powołana po raz drugi. W latach 2019-2024 pracowała jako organ doradczy, konsultacyjny, którego celem jest zachęcanie seniorów – mieszkańców Gminy Goleniów, do aktywności obywatelskiej oraz podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

Montaż instalacji światłowodowych

środa, 27 marca 2024 08:54

Firma Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. prowadzi w mieście Goleniów prace związane z budową sieci szybkiego internetu światłowodowego w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH).

W związku z przebudową ul. Puszkina i zaplanowanym na 2 kwietnia br. zamknięciem ruchu na ul. Puszkina i ulicach przyległych, od wtorku (2 kwietnia br.) dla linii nr 1 goleniowskiej komunikacji miejskiej likwiduje się przystanek "Puszkina" i wprowadza się rozkład jazdy, opisany na załączonej grafice.

W związku z rozpoczęciem dnia 29.03.2024 r. prac budowlanych związanych z przebudową ul. Puszkina, prosimy o usunięcie aut z miejsc parkingowych usytuowanych tuż przy pasie drogowym.

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że gminny punkt informacyjny programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny od dnia 27 marca do 5 kwietnia 2024 w związku z urlopem pracownika.

Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie w dniu 21 marca 2024 r. sporządziła obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Goleniów.

Urzędnik Wyborczy informuje, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz szkolenie dla ich członków odbędzie się:

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 18 marca 2024 20:56

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W dniu 16 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie dokonała losowania numerów list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego.

Informujemy, że w przyszłą środę, 20 marca, planowany jest protest rolników, który spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów.

Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie informuje, że w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. nr 117, odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez Gminną Komisję Wyborczą w Goleniowie w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym – Referat podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie informuje o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Goleniów przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024.

W związku z otwarciem nowego przystanku kolejowego PKP Park Przemysłowy, już w najbliższy poniedziałek, 11 marca zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa.
Autobus linii 11 będzie jeździł na trasie: Dworzec PKS - Łozienica SKM - GPP Łozienica.

Strona 2 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.