Dzisiaj jest: 24 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
poniedziałek, 05 lutego 2018 11:39

Nie powinno nas zalać

Mimo wysokiego stanu wody w Inie nie ma realnego zagrożenia powodziowego. Podtopienia mogą grozić jedynie posesjom w Domastryjewie, zbudowanym na obszarze dawnego koryta rzeki.

Wody Iny rozlały się na łąkach powyżej miasta, co chroni Goleniów przed gwałtownym napływem wody. Kilka lat temu pogłębiono koryto rzeki na terenie miasta i znacznie zwiększona ilość wody mieści się w nim teraz bez problemu. Swoją rolę spełniają też wały przeciwpowodziowe między Goleniowem a Inoujściem, utrzymując wodę w wyznaczonym obszarze. W najbliższym czasie nie należy się spodziewać podwyższenia poziomu wody, nie są prognozowane opady, a ujemne temperatury nieco powstrzymają spływanie wód gruntowych do cieków wodnych.

Problemem jest natomiast wysoki poziom wód gruntowych, związany nie tylko z dużą ilością opadów, ale też złym stanem infrastruktury melioracyjnej. Wiele urządzeń (dreny, rowy) mających odprowadzać wodę nie było konserwowanych i nie spełnia swojej roli we właściwy sposób. Skutkiem są zastoiska wody na polach i łąkach oraz wylewanie się jej na drogi. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl