Dzisiaj jest: 24 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
piątek, 20 grudnia 2013 12:33

Nabór wniosków o dofinansowanie sportu

Dnia 19 grudnia 2013 roku Burmistrz Gminy Goleniów podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminą Goleniów w roku 2014. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do 3 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na realizację z zakresu finansowania sportu w budżecie na rok 2014 przeznacza się kwotę 824 tys. zł. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XIV/154/11 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 roku, środki te zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

  • 412.000 zł (50%) na dyscypliny gier zespołowych,
  • 263.680 zł (32%) na wspieranie sportów indywidualnych,
  • 74.160 zł (9 %) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu,
  • 74.160 zł (9%) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu, który zajął co najmniej IV miejsce indywidualnie w drużynie w mistrzostwach kraju lub brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy.

Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Materiały do pobrania

Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 243/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014

Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

docWniosek

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl