Dzisiaj jest: 21 Października 2020 roku    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 12 kwietnia 2019 06:46

Egzaminy gimnazjalne - dziś języki obce

Dziś egzaminy gimnazjalne z języków obcych. O godzinie 8.00 dyrektorzy szkół potwierdzili pełne składy komisji. Egzaminy odbywają się (oprócz w ZSP Mostach) w salach gimnastycznych, w których zapewniliśmy profesjonalne nagłośnienie niezbędne do odsłuchania tekstu.

Sytuacja strajkowa

Szkoła Podstawowa nr 5 nie strajkuje, jednak zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, nie ma zajęć lekcyjnych w związku z egzaminem,
Szkoła Podstawowa w Komarowie nie strajkuje, ale z powodu absencji chorobowych zapewnia tylko opiekę nie prowadzi natomiast zajęć dydaktycznych.
Przedszkole Publiczne nr 2 pracuje normalnie.
Przedszkole Publiczne nr 4 – nauczyciele strajkują. Dzieci nie ma.
Szkoła Podstawowa nr 1 - nauczyciele strajkują. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 2 - nauczycie strajkują. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 3 – nauczyciele strajkują. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa nr 4 – kadra strajkuje. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich - nauczyciele strajkują. Egzamin się odbywa. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa w Krępsku - nauczyciele strajkują. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
Szkoła Podstawowa w Lubczynie - nauczyciele strajkują. Uczniowie mają zapewnioną opiekę.
ZSP Białuń – nauczyciele strajkują. Opieka jest zapewniona w świetlicy i w przedszkolu.
ZSP Mosty – kadra strajkuje. Opieka jest zapewniona dzisiaj w świetlicy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.