Dzisiaj jest: 2 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Halszka, Helena, Radosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

poniedziałek, 08 kwietnia 2019 07:07

Sytuacja w goleniowskich szkołach i przedszkolach

Wczoraj późnym wieczorem zakończyły się rozmowy na temat sytuacji w oświacie. Przedstawione przez stronę rządową propozycje zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe, jedynie oświatowa "Solidarność" przyjęła ofertę rządową. Oznacza to początek zapowiedzianej wcześniej akcji strajkowej w oświacie.

W poniedziałek rano w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęła się akcja protestacyjna. Do dyspozycji dzieci pozostają dyrektorzy placówki i dwóch nauczycieli. Działa też świetlica, w której przebywa obecnie dwójka dzieci.
Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 również rozpoczęły akcję protestacyjną, zapewniając dzieciom opiekę świetlicową.
W Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Komarowie nauczyciele nie przystąpili do akcji protestacyjnej.
W Szkole Podstawowej z siedzibą w Kliniskach Wielkich do dyspozycji uczniów pozostaje 7 nauczycieli. Pozostali nauczyciele przystąpili do strajku.
W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych z siedzibą w Mostach nie ma jeszcze listy strajkujących. W przedszkolu zaś do dyspozycji pozostaje 2 nauczycieli.
W Szkole Podstawowej w Krępsku nauczyciele przystąpili do strajku. Zapewniona została jednak opieka świetlicowa dla dzieci. W Przedszkolu w Krępsku nie ma dzieci.
W Szkole Podstawowej w Lubczynie trwają rekolekcje, które przeprowadzane są bez problemów.
W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu nie strajkuje dyrekcja i dwóch nauczycieli. Zapewniona jest opieka świetlicowa dla dzieci. Działa też jeden oddział przedszkolny.
Przedszkole Publiczne nr 2 nie strajkuje, zaś Przedszkole Publiczne nr 4 jest w stanie zapewnić opiekę dla 1 grupy dzieci.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.