Dzisiaj jest: 12 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Klara, Lech, Julian

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

środa, 05 września 2018 10:33

Goleniów is coool!

Od października rusza nowy program bezpłatnych dojazdów dla uczniów do szkół w Gminie Goleniów i poza Gminą Goleniów w miejscu nauki.

Program bezpłatnego dowozu goleniowskich uczniów do szkół w Gminie Goleniów i poza Gminą Goleniów (nie tylko w Szczecinie) potraktowany zostanie jako promocja Goleniowa, przy następujących założeniach:

 • program obejmie wszystkich uczniów zameldowanych w Gminie Goleniów, korzystających z komunikacji miejskiej w drodze do szkół w Goleniowie i na terenie innych miast (Szczecin, Świnoujście, Poznań itd.),
 • program dotyczy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czyli również uczniów liceów, techników i szkół zawodowych, niezależnie od ich profilu,
 • program obejmuje również uczniów szkół średnich zamieszkujących miejscowości w Gminie Goleniów, dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych w Goleniowie,
 • na podstawie programu Gmina Goleniów zakupi odpowiednie bilety komunikacji miejskiej dla poszczególnych uczniów w miejscu nauki,
 • każdy uczeń objęty programem otrzyma pakiet Goleniów is coool!, który będzie zawierał przydatne mu gadżety (w tym elementy odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo),
 • przystąpienie do programu nastąpi po podpisaniu krótkiej, zrozumiałej umowy z Gminą Goleniów na okres kolejnych semestrów,
 • procedury zostaną uproszczone do niezbędnego minimum,
 • program nie obejmuje przejazdów między gminami (np w relacji Goleniów-Szczecin, Goleniów-Poznań).

Gmina Goleniów przygotowuje ponad 3000 pakietów Goleniów is coool!, w tym kilkaset uprawniających do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Program ruszy od października.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.