Dzisiaj jest: 5 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

poniedziałek, 23 czerwca 2014 09:22

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Dobiega końca rok szkolny 2013/2014. W szkołach prowadzonych przez Gminę Goleniów uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego zorganizowane zostaną w dniach 26 i 27 czerwca 2014 r.


Czwartek, 26 czerwca 2014 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 2: „zerówka” - godz. 16.00, klasy I – III, godz. 17.00
 • Szkoła Podstawowa nr 3: klasa VI, godz. 17.00
 • Szkoła Podstawowa nr 4: klasy I – III, godz. 17.00
 • Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach: klasy 0 – III, godz. 17.00
 • Gimnazjum nr 1: klasy III, godz. 16.30
 • Gimnazjum nr 2: klasy III,  godz. 17.00

Piątek, 27 czerwca 2014 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 2: klasy IV – V, godz. 9.00; klasa VI, godz. 11.00
 • Szkoła Podstawowa nr 3: klasy I – V, godz. 10.00
 • Szkoła Podstawowa nr 4: klasa VI, godz. 9.00, klasy IV – V, godz. 11.00
 • Szkoła Podstawowa Krępsko: klasy I – VI, godz. 9.00
 • Szkoła Podstawowa Komarowo: klasy I – VI, godz. 9.00
 • Zespół Szkół Publicznych Białuń: klasy I – VI, godz. 8.30, przedszkole – godz. 10.00
 • Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach: klasy I – III Gimnazjum, godz. 9.00, klasy IV – VI Szkoły Podstawowej, godz. 11.30
 • Zespół Szkół Publicznych Mosty: klasa VI Szkoły Podstawowe i III Gimnazjum – godz. 9.00; klasy I - V szkoły podstawowej oraz I i II Gimnazjum – godz. 11.00
 • Gimnazjum nr 1: klasy I i II – godz. 9.00
 • Gimnazjum nr 2: klasy I i II – godz. 9.00

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.