Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

Goleniowski Park Przemysłowy

Goleniowski Park Przemysłowy jest terenem w pełni uzbrojonym technicznie. Posiada również systematycznie rozbudowywaną sieć dróg wewnętrznych przeznaczonych dla ciężkiego transportu. Na terenie GPP ulokowało się prawie 50 firm, z których ponad połowa prowadzi produkcję. Pozostałe znajdują się w różnych stadiach budowy. Działalność już prowadzą firmy zajmujące się przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego, oraz łopat dla siłowni wiatrowych.

Firmy te wykorzystały:

 • szybką i fachową pomoc Urzędu Gminy
 • doskonałe położenie logistyczne GPP
 • program pomocy dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Goleniów

Urząd Gminy pomaga w szybkim zdobyciu poszukiwanych informacji, gwarantuje daleko idącą pomoc organizacyjną i techniczną.

Gmina otwarta jest na współpracę międzynarodową, zbliżenie między narodami i propagowanie idei wspólnej Europy, co dostrzeżone zostało przez Radę Europy w Strasburgu, która przyznała jej w roku 2001 Dyplom Europy, w 2003 Flagę Europy, a w 2008 Honorową Tablicę Europy. Doskonałe położenie lokalizacyjne, komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura zapewniają szybki i tani przepływ towarów i usług w kraju i w Europie.

Na atrakcyjność gospodarczą tego terenu wpływa przede wszystkim:

 • wysoki poziom wykształcenia kadry pracowniczej,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza gminy (sieć dróg, banki, sieć telekomunikacyjna itp.),
 • bezpośrednie położenie przy autostradzie nr 3,
 • bezpośrednie położenie przy linii kolejowej Szczecin - Świnoujście. Istnieje możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej,
 • bliskość nowoczesnego portu lotniczego położonego 5 km od Goleniowa,
 • możliwość korzystania z infrastruktury technicznej Szczecina i Świnoujścia, szczególnie z portów i przepraw promowych do krajów skandynawskich,
 • bliskość do przejść granicznych w Kołbaskowie, Lubieszynie i Rosówku odległych o 50 km od miasta,
 • odległość do Szczecina 35 km, do Świnoujścia 65 km.
 • odległość do Berlina wynosząca 200 km,
 • dynamiczny rozwój usług i drobnej przedsiębiorczości (w mieście i gminie działa prawie 4.300 podmiotów gospodarczych).

Na terenie Parku funkcjonuje również Specjalna Strefa Ekonomiczna będąca podstrefą Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar goleniowskiej podstrefy wynosi 70 ha. Są jeszcze wolne grunty. Szczegóły na temat ulg i zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych znajdziecie Państwo na stronie www.kssse.pl

Jeżeli się zdecydowałeś skontaktuj się z nami:

Tomasz Banach
Zastępca Burmistrza
tel., +48 91 46 98 200, +48 607 884 118
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 0048 91 4698 200 lub 222
fax 0048 91 4698298
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.goleniow.biz

Więcej w tej kategorii: Materiały do pobrania »

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.