Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Budowa wiaty zamkniętej w miejscowości Łaniewo, gmina Goleniów

Przedmiot zamówienia obejmował budowę wiaty zamkniętej wraz z instalacją elektryczną, zlokalizowaną na terenie działki nr 42 w miejscowości Łaniewo.

dofinansowanie ue leader prow

Zakres robót do wykonania obejmował:

Dane techniczne budynku:

 • powierzchnia zabudowy - 77,34 m2,
 • powierzchnia użytkowa - 76,54 m2,
 • kubatura -215,00 m3,

Bryła budynku:

 • konstrukcji drewnianej,
 • układ słupów w postaci okręgu,
 • dach wielospadowy o nachyleniu połaci 15 st.,
 • pokryty gontem,

A także:

 • palenisko z kamienia w ilości 3,84 m2,
 • nawierzchnię wiaty wykonano z kostki betonowej w o grubości 8 cm w ilości 78,34 m2 ,
 • instalację elektryczną - zasilanie - 43,00 m,
 • instalację oświetleniową.

Beneficjantem projektu była Gmina Goleniów.

Wykonawcą Robót było Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne "LECH" Leszek Żuk z siedzibą przy ulicy Wierzbowej 97, 42-660 Kalety.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu pełniła firma Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Dokumentację projektową wykonała firma Development Service S.J. Czarna Łąka, ul. Wczasowa 5, 72-105 Lubczyna

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013.

Całkowita wartość wykonanego zadania wyniosła: 152.680,53 zł łącznie z podatkiem VAT.

Termin realizacji zadania: 24 maja 2012 r. - 31 lipca 2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl