Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Gmina Goleniów 360° - turystyczna prezentacja 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów

Na podstawie umowy nr 00682-6935-UM1611138/20 z 11.08.2020 r. Gmina Goleniów rozpoczęła realizację projektu "Gmina Goleniów 360° - turystyczna prezentacja 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów".

Projekt zakłada wykonanie wirtualnej prezentacji 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów oraz wykonanie mobilnego kiosku VR z ekranem dotykowym wyposażonym w gogle VR.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00682-6935-UM1611139/20 z dnia 11.08.2020 r.

Prezentacja 360° to inaczej wirtualna wycieczka lub wirtualny spacer, który swoimi możliwościami i funkcjonalnością znacznie wykracza poza ramy znanych od lat narzędzi promocyjnych. W skład prezentacji mogą wchodzić m.in. zdjęcia i video 360, elementy filmowe czy graficzne. Takie prezentacje w pełni dostosowują się do nośnika na którym są oglądane. Odbiorca obejrzy je wraz z całą ich funkcjonalnością zarówno na komputerze, ja i na urządzeniach mobilnych, ponieważ są one dostępne w formie aplikacji, a więc do ich otwarcia wystarczy jedynie przeglądarka internetowa. Dodatkowo prezentacja może być oglądana w goglach do wirtualnej rzeczywistości (VR).
W ramach prezentacji pokazywane są od najlepszej strony gminne atrakcje turystyczne, relacjonowane są lokalne wydarzenia, potencjalny turysta ma możliwość zwiedzenia często niedostępnych na co dzień miejsc.
Gmina Goleniów posiada swoją prezentację w tej technice dostępną pod adresem www.goleniow360.pl i zawiera ona liczne panoramy 360° z powietrza i z ziemi oraz filmy 360°, a także punkty interaktywne w postaci linków do stron www, galerii zdjęć oraz filmów.

Aby przybliżyć piękno naszych obszarów wiejskich m.in. z ich zabytkowymi kościołami, które na co dzień nie są dostępne dla odwiedzających, a także piękno otaczającej nas przyrody pragniemy w ramach projektu utworzyć odrębny portal dla terenów wiejskich - stanowiący swoisty wirtualny przewodnik turystyczny, połączony z prezentacją goleniow360.pl oraz z prezentacją województwa zachodniopomorskiego - pomorzezachodnie360.pl z wyraźnym przejściem i wyróżnieniem, że jesteśmy na portalu terenów wiejskich.
Prezentacja 360° będzie zawierać 33 panoramy z drona (z lotu ptaka) po 1 dla każdego sołectwa, ok. 40 panoram sferycznych z ziemi dotyczących ciekawych miejsc związanych z danym sołectwem - np. kościół, orlik, odremontowana świetlica, zabytkowa aleja itp., po 4 zdjęcia "płaskie" z drona z poszczególnych sołectw (do 140 zdjęć w wysokiej rozdzielczości). Wykonany zostanie też film 360° promujący tereny wiejskie na podstawie posiadanych już ujęć oraz dodatkowo wykonanych scen dynamicznych związanych z np. agroturystyką czy wydarzeniem odbywającym się na terenie obszaru typu dożynki. Uzupełnieniem prezentacji dla zwiększenia i ułatwienia jej dostępności wykonany zostanie wolnostojący mobilny Kiosk VR z ekranem dotykowym wyposażony w gogle VR. Do kiosku zostanie wgrana cała prezentacja 360°. Ze względu na swoje nie duże gabaryty i przez to mobliność kiosk ten służyłby prezentacji obszarów szerszemu gronu podczas m.in. targów turystycznych, konferencji czy wydarzeń kulturalnych a na co dzień posłuży jako narzędzie promocyjne w holu głównym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (plac Lotników 1) i w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Goleniowie (plac Bramy Wolińskiej 1) w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych związanych m.in. z organizacją w obu obiektach wystaw czasowych.

 

Wykonawca zadania pn. Wykonanie mobilnego kiosk VR z ekranem dotykowym wraz z goglami VR:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin

Termin realizacji: 29 października 2020 r. - 1 lutego 2021 r.

Koszt zadania: 24.477 zł, z tego Gmina Goleniów - 8.902,28 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 15.574,72 zł


Wykonawca zadania pn. Wykonanie prezentacji multimedialnej 360°:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin

Termin realizacji: 29 października 2020 r. - 1 lutego 2021 r.

Koszt zadania: 35.969,49 zł, z tego Gmina Goleniów - 12.983,21 zł, ofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 22.713,28 zł

 

Turystyczna prezentacja 360° obszarów wiejskich Gminy Goleniów jest dostępna pod adresem www.goleniow360.pl/gmina i jest integralną częścią turystycznej prezentacji Goleniowa i okolic www.goleniow360.pl

 

ue leaderplus prow

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.