Dzisiaj jest: 28 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Budowa trzech wiat turystycznych w Kątach, Miękowie i Załomiu

1. Wykonawcą robót była firma Zakład Ogólnobudowlany „WALBUD”, ul. Cmentarna 15/6, 72-200 Nowogard

2. Termin realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu:
- rozpoczęcie (podpisanie umowy z wykonawcą robót): 27.06.2018 r. 
- zakończenie (podpisanie protokołu końcowego odbioru robót): 28.11.2018 r.

3. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1.235.928,40 zł, z tego :
- 833.447,40 zł - Gmina Goleniów
- 402.481,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4. W ramach realizowanej inwestycji wykonano wiatę turystyczną:

a) w miejscowości Kąty - działka nr 35, obręb geodezyjny Kąty:
- powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3,
- powierzchnia utwardzona ( opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2,
- przyłącze wodociągowe – 18,0 m,
- studnia wodomierzowa DN1000 - 1 szt.
- instalacja elektryczna – 1 kpl.
- instalacja grzewcza - nawiewna, kominkowa DGP z rozprowadzeniem kanałów nawiewnych pod posadzką – 1 kpl.
- wyposażenie: stół z ławkami na 10 osób – 6 kpl.

b) w miejscowości Miękowo - działka nr 192/3, obręb geodezyjny Miękowo:
- powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3,
- powierzchnia utwardzona ( opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2,
- przyłącze wodociągowe – 23,0 m,
- studnia wodomierzowa DN1000 - 1 szt.
- instalacja elektryczna – 1 kpl.
- instalacja grzewcza - nawiewna, kominkowa DGP z rozprowadzeniem kanałów nawiewnych pod posadzką – 1 kpl.
- wyposażenie: stół z ławkami na 10 osób – 6 kpl.

c) w miejscowości Załom - działka nr 221/42, obręb geodezyjny Załom:
- powierzchnia zabudowy – 118,88 m2, kubatura – 559,92 m3,
- powierzchnia utwardzona ( opaska z kostki betonowej) – 23,86 m2,
- przyłącze wodociągowe – 55,0 m,
- studnia wodomierzowa DN1000 - 1 szt.
- instalacja elektryczna – 1 kpl.
- instalacja grzewcza - nawiewna, kominkowa DGP z rozprowadzeniem kanałów nawiewnych pod posadzką – 1 kpl.
- wyposażenie: stół z ławkami na 10 osób – 6 kpl.

ue leaderplus prow

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.