Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie – Gmina Goleniów

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych. Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

2. Zadanie realizowane jest w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów w Wydziale Gospodarki Gminnej kierowanego przez Pana Jerzego Wysockiego. Inspektorem prowadzącym zadanie jest Pani Wioleta Danowska .

3.

4.
5. Wykonawcą robót jest firma AARSLEFF Sp. z o. o. z siedzibą przy AL. Wyścigowej 6 w Warszawie za kwotę 6.610.522,43 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowana przez Panią Marzenę Podciborską.

6. Inżynierem Kontraktu jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 119 w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 58.425,00 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowane przez Pana Sławomira Florczaka.

7. Nadzór autorski nad inwestycją jak również Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo - Inżynierskie „REDAN” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 69 w Szczecinie za kwotę 19.680,00 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowane przez Pana Adama Borkowskiego.

8. Zakres robót do realizacji inwestycji obejmuje:

6.1. Rozbiórki i demontaże:
a) rozbiórkę częściową budynku z pokojami gościnnymi, znajdującego się przy nabrzeżu basenu małego
b) rozbiórkę nabrzeży basenu małego i basenu południowego
c) rozbiórkę slipu żelbetowego w basenie małym
d) demontaż stalowych pomostów pływających
e) demontaż żurawia na nabrzeżu w basenie południowym
f) demontaż odnóg cumowniczych (4 szt.)
g) demontaż slipu z krat pomostowych w basenie południowym

6.2. Rozbiórki nabrzeży i prace czerpalne:
a) rozbiórkę nabrzeży w basenie małym i południowym
b) prowadzenie prac czerpalnych w basenie południowym, basenie małym i basenie północnym do uzyskania głębokości technicznej 2,0 m
c) prowadzenie prac czerpalnych na redzie do uzyskania głębokości technicznej 2,5 m

6.3. Remont i przebudowy :
a) remont i przebudowę istniejących nabrzeży w basenie północnym o łącznej długości ok. 155 m,
b) remont i przebudowę istniejącego nabrzeża nasypu kamiennego w basenie północnym oo długości ok. 25,00 m

6.4. Wycinki
a) wycinkę drzew – 8 szt.
b) wycinkę części trzcinowiska


6.5. Budowę i montaż infrastruktury hydrotechnicznej
a) montaż pomostów falochronowych o długości ok. 32,1 m
b) montaż pomostów pływających ciągłych w basenie południowym o długości ok. 95,0 m
c) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym ) w basenie południowym o długości ok. 34,51 m
d) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) w basenie południowym o długości ok. 87,70 m
e) budowa nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) w basenie małym o długości ok. 40,90 m
f) montaż pomostów pływających ciągłych w basenie małym o długości ok. 97,00 m
g) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym ) w basenie małym o długości ok. 75,00 m
h) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) o długości ok. 22,10 m
i) montaż pomostów falochronowych o długości ok. 180,70 m
j) montaż trapów zejściowych – 5 szt.
k) budowę slipu w konstrukcji żelbetowej o nośności 2,5 t i nachyleniu 15%

6.6. Budowę infrastruktury :
a) budowę i remont sieci wodociągowej do zasilenia postumentów poboru energii elektrycznej i wody
b) budowę sieci hydrantowej
c) budowę sieci elektroenergetycznej do zasilenia postumentów poboru energii elektrycznej i wody
d) budowę instalacji oświetlenia pomostów pływających

6.7. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej i ratunkowej :
a) montaż postumentów poboru energii elektrycznej i wody (zestaw gniazd 4x16A + zawór czerpalny wody z wężem 30m + oświetlenie) - 25 szt.
b) montaż jednostronnie barierek ochronnych na falochronie A i N – 212,8 m
c) montaż knag cumowniczych – 120 szt.
d) montaż słupków ratunkowych z wyposażeniem –11 szt.
e) montaż drabinek bezpieczeństwa (wyłazowych) –12 szt.
f) montaż ogrodzenia stalowego systemowego wraz z furtką – ok. 15 mb
g) wykonanie odnóg cumowniczych:
- 6 m – 21 szt.
- 9 m – 13 szt.
- 12 m – 6 szt.

6.8. Zagospodarowanie terenu
a) wykonanie ścieżki żwirowej pomiędzy nabrzeżem K a falochronem N – 53 m2
b) rekultywacja terenu i nawierzchni trawiastej - ok. 135 m2.

6.9. Całkowita ilość miejsc postojowych dla jednostek pływających wynosi 96.

7. Termin podpisania umowy: 07 grudnia 2012 r.

8. Termin przekazania placu budowy: 07 grudnia 2012 r.

9. Termin zakończenia inwestycji: 23 grudnia 2014 roku.

pr-um-ee

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl