Dzisiaj jest: 20 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Święta, Gmina Goleniów

Przedmiot zamówienia obejmował budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty boiska 80 m x 30 m wraz z posadowieniem 2 szt. bramek.

Beneficjantem projektu była Gmina Goleniów.

 dofinansowanie ue leader prow

Wykonawcą Robót było P.P.H.U. Geomel Zbigniew Symonowicz z siedzibą przy ul. Wawrzyniaka 3, 72-100 Goleniów.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu pełniła firma Projektowanie Nadzór Budowlany mgr inż. Arkadiusz Domagała z siedzibą przy ulicy Piaskowej 32D/10, 72-100 Goleniów.

Dokumentację projektową wykonała firma Projektowanie Nadzór Budowlany mgr inż. Arkadiusz Domagała z siedzibą przy ulicy Piaskowej 32D/10, 72-100 Goleniów

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013.

Całkowita wartość wykonanego zadania wyniosła: 35.617,12 zł łącznie z podatkiem VAT.

Termin realizacji zadania: 11 maja 2012 r. - 10 sierpnia 2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl