Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

Goleniów, mury obronne (XIII w.): konserwacja elewacji – I etap

mkidn18.07.2012 roku Gmina Goleniów w dniu podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. "Goleniów, mury obronne (XIII w.): konserwacja elewacji - I etap" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 "Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinsowania w/w zadania wynosi 139 047,50 zł.

Konserwacji zostaną poddane mury od strony zewnętrznej od rzeki Iny i Gimnazjum nr 1 w Goleniowie.  Podczas konserwacji elewacji murów zostaną wykonane n/w prace:
- piaskowanie powierzchni murów,
- oczyszczenie murów z glonów i grzybów,
- odsalanie cegieł,
- wzmacnianie powierzchni cegieł,
- usunięcie cegieł ze znacznie uszkodzonym licem i wymiana na nowe zgodne z kolorem na zaprawie wapienno- trasowej,
- wymiana uszkodzonych kształtek gzymsowych,
- wykucie wstawek cementowych i żywicznych,
- wymiana spoin cementowych.

Konserwację elewacji wykonywać będzie firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym RENTON z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gołębiej 2.
Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zadanie za kwotę w wysokości 189.541,30 zł.

Funkcję inspektora nadzoru na w/w zadaniu pełni firma GOTYK Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dąbrowskiego 28-31.

Termin realizacji inwestycji: 31.08.2012 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl