Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remontu zabytkowego kościoła w Borzysławcu

Świetlica wiejska w Danowie Świetlica wiejska w Danowie

Dofinansowanie

W roku 2011 Gmina Goleniów zrealizowała zadanie inwestycyjne p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remontu zabytkowego kościoła w Borzysławcu, Gmina Goleniów”, które jest współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Wykonawcą dokumentacji budowlanej i wykonawczej:

a) na renowację budynku kościoła w miejscowości Borzysławiec była firma: Projektowanie i Konserwacja Zabytków „GOTYK” z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 28-31 w miejscowości Szczecin,

b) na remont budynku świetlicy wiejskiej w Danowie była firma: Biuro Projektowe Łukasz Matławski z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 57 A/1 w miejscowości Goleniów.

Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo Budowlany Budownictwa Ogólnego z siedzibą przy ul. Ogrodowej 7 w miejscowości Maszewo reprezentowana przez Zdzisława Woźnicę.

Koszt inwestycji wyniósł około 337.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT i obejmował:

a) opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wykonawstwo obejmujące:
 - dla remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Danowo: ocieplenie dachu wraz z pokryciem, demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej, roboty rozbiórkowe, roboty murowe i betonowe, uzupełnienie tynków po zamurowaniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa zejścia do piwnicy, docieplenie fundamentów, elewacja,
- dla I etapu remontu zabytkowego kościoła w Borzyslawcu: czyszczenie chemiczne elewacji, dezynfekcja chemiczna ścian, wykucie spoin, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie opaski żwirowej oraz spoinowanie obiektu zaprawą trasowo-wapienną
c) nadzór inwestorski,
d) nadzór konserwatorski.

Nadzór nad inwestycją prowadziły:

a) nadzór konserwatorski – firma „GOTYK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 28-31 w Szczecinie,
b) nadzór inwestorski – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 119 w Stargardzie Szczecińskim.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 11 marca 2011 roku.

Termin zakończenia inwestycji: 15 lipca 2011 roku.

Dokumentacja fotgraficzna inwestycji w Danowie.

Dokumentacja fotograficzna inwestycji w Borzysławcu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl