Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
wtorek, 17 października 2023 10:14

Informacja nt. wynajmu mieszkań w gminnych budynkach na osiedlu Helenów

Wszelkie informacje na temat wynajmu mieszkań w nowopowstałych budynkach na osiedlu Helenów znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: tbs.goleniow.pl.

Pierwszy etap budowy osiedla TBS przy ulicy Stargardzkiej, czyli tzw. „Nowy Helenów” idzie ku końcowi. To dwa nowoczesne bloki mieszkalne, z przeszklonymi klatkami schodowymi i windami, w których znajdzie się 60 mieszkań dwu i trzypokojowych (w tym etapie nie ma mieszkań jednopokojowych).

Informacje o zasadach naboru i weryfikacji wniosków oraz wymogi dla osób ubiegających się o najem są umieszczone na stronie tbs.goleniow.pl w zakładce OFERTA - NAJEM LOKALI - Najem lokali mieszkalnych na zasadach obowiązujących w Gminie Goleniów.

Nabór ruszy w przyszłym tygodniu. Ogłoszenie o naborze na najem lokali mieszkalnych umieszczone będzie na stronie Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: www.tbs.goleniow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Witosa 7 w Goleniowie.

Wszelkie pytania mogą Państwo kierować do pracowników Spółki Goleniowskie TBS, w tym dotyczące wymaganych dokumentów składanych w danym naborze, a także uzyskać pomoc oraz wsparcie w zakresie prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku.
Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerami: 91 466 47 33, 91 466 47 37 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Witosa 7 w Goleniowie pokój 3 – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.