Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

piątek, 13 października 2023 08:41

Goleniów obchodzi święto Edukacji

Nagrodę Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymało 34 nauczycieli z Gminy Goleniów, a wyróżnienia – 14 pracowników administracji i obsługi.

Ceremonia uhonorowania nauczycieli i pracowników szkoły odbyła się w sali JF Duet. Były życzenia, pozytywne refleksje na temat edukacji w naszej gminie, gratulacje, kwiaty, a nawet zabrzmiało "Sto lat" Spotkanie odbyło się w przyjemnej, luźnej atmosferze, co da się odczuć na załączonych zdjęciach.

Nagrodę Burmistrza otrzymali:

Anita Kijowska – PP2
Monika Moszan – PP2
Danuta Wasiak– PP4
Beata Oleszkiewicz– PP4
Joanna Stanuch Piotrowicz – SP1
Beata Jańczuk – SP1
Patrycja Rosa – SP1
Krystyna Bielecka Zagórna – SP2
Hanna Grzegrzółka – SP2
Agata Markowicz Narękiewicz – SP2
Małgorzata Wojciechowska – SP2
Elżbieta Kościńska – SP3
Alicja Jakubowska – SP3
Beata Majdak – SP4
Joanna Gutsche – SP4
Arkadiusz Jamka – SP4
Sylwia Sobolewska – SP4
Mariusz Zalewski – SP5
Julita Olesińska – SP5
Sławomir Szwarc – SP5
Magdalena Potaż – SP5
Kamila Fikus – SP Komarowo
Monika Molenda – SP Komarowo
Małgorzata Osuchowska – SP Krępsko
Inga Płosaj Jurek – SP Krępsko
Karolina Balcerzak – SP Kliniska
Alicja Jaskuła – SP Kliniska
Joanna Drosińska – SP Kliniska
Beata Prusik – SP Lubczyna
Przemysław Januszko – ZSP Białuń
Anna Łaszuk – ZSP Białuń
Jolanta Tomicka – ZSP Mosty
Anna Lewandowska – ZSP Mosty
Beata Korobczuk – ZSP Mosty

Wyróżnienie otrzymali:

Jolanta Słowikowska – PP2
Jolanta Mielczarek – PP4
Ewa Fidos – SP1
Alicja Dworak – SP1
Teresa Szczęsna – SP1
Arkadiusz Niedźwiecki – SP1
Izabela Strumińska – SP3
Ewa Włodarczyk – SP4
Inga Sławska – SP5
Mariola Wcisłek – SP5
Katarzyna Dela – SP Komarowo
Cezary Izbiński – SP Kliniska
Marlena Węclewska – ZSP Białuń
Katarzyna Michel – ZSP Mosty

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy! Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół w Gminie Goleniów życzymy dużo zdrowia, energii i wytrwałości. Wielu sukcesów zawodowych oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.