Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
środa, 13 września 2023 09:39

Sukces Polsko-Ukraińskiego Samorządowego Forum Gospodarczego w Goleniowie

Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Roberta Krupowicza w dniach 11 - 12 września 2023. zgromadziło kilkudziesięciu samorządowców i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, a jego honorowym gościem był Konsul Henryk Kołodziej.

Spotkanie było okazją do rozmów reprezentantów ukraińskiej administracji państwowej i organizacji wspierających przedsiębiorczość z polskimi samorządowcami i przedstawicielami świata biznesu.

Program Forum był bardzo bogaty. Wiodące tematy wykładów i dyskusji to: odbudowa tkanki gospodarczej z perspektywy samorządowej oraz z perspektywy inwestorskiej, bezpieczeństwo inwestycyjne, formalno – prawne uwarunkowania dla biznesu, budownictwo komunalne – krajowe doświadczenia i programy, koncepcja nowych polityk społecznych itp. Na spotkaniach nie zabrakło także tematów związanych z zadaniami dla samorządowców w ramach reintegracji osób dotkniętych skutkami działań wojennych.
Były również wizyty studyjne w firmie "Solbet" w Rurce – u producenta materiałów budowlanych oraz w hotelu Aparthotel przy ZAZ.

Wśród 27 samorządowców z Ukrainy gościliśmy Dianę Barynovą – aktywistkę i przewodniczącą komisji ds. współpracy z Samorządem Lokanym Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz zdalnie: zastępcę szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jewhena Iwanova.

Ze strony polskiej w forum uczestniczyli min.: Jacek Piechota prezes Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Marszałek Olgierd Geblewicz, Burmistrz Robert Krupowicz, Zastępca Burmistrza Tomasz Banach, Burmistrz Karlina Waldemar Miśko, Wicestarosta Polic Joanna Napiwodzka, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Robert Żarkowski z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, inwestorzy z Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Forum odbyło się w wnętrzach Rampy Kultury w Goleniowie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.