Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
środa, 06 września 2023 11:10

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Goleniowa

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Goleniowa w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia ich rodzaju jako część miasta Goleniów.

Na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Goleniów z 4 września 2023 r. nr 239/2023 (miejscowość Centrum), nr 240/2023 (miejscowość Helenów), nr 241/2023 (miejscowość Osiedle Zielone Wzgórze)nr 242/2023 (miejscowość Wyk) zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Goleniowa, których celem jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia jej rodzaju jako część miasta Goleniów.

Wypełnione formularze można przekazać do Urzędu:

 • wrzucając je do urny dostępnej w siedzibie Urzędu w godzinach i dniach pracy Urzędu,
 • wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 6 września 2023 r. do 5 października 2023 r. w formie udzielenia odpowiedzi przez mieszkańców miasta Goleniów na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzeń Burmistrza Gminy Goleniów z 4 września 2023 r.

Niniejsze konsultacje przeprowadzane są na wniosek zgłoszony przez 11 Radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.