Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
czwartek, 09 marca 2023 13:07

Młodzieżowi radni już po ślubowaniu

W czwartek, 9 marca 2023 r. o godzinie 10.00 po stwierdzeniu kworum rozpoczęła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

– Szanowni Państwo Radni, oto wasz czas! – powiedział Burmistrz Robert Krupowicz do młodych radnych zgromadzonych na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie – Zbliża się moment, kiedy w tej wspaniałej wielowiekowej sztafecie pokoleń przejmiecie od nas odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju, za dobrobyt, wspólne dobro i bezpieczeństwo. Dziękuję za Waszą decyzję, gratuluję i liczę na dobrą współpracę organów wykonawczych i uchwałodawczych – dodał, życząc radnym wszelkiej pomyślności.
Obecnych było 18 z 19 wybranych Radnych. Młodzieżowi radni otrzymali z rąk Burmistrza Krupowicza zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu roty, każdy radny wstał i złożył ślubowanie.
Następnie w głosowaniu tajnym Młodzieżowa Rada wybrała swojego Przewodniczącego, którym został Damian Czejda z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie oraz dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali: Antonina Wróbel z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie i Alan Baszczyński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie.
Sekretarzem został Oskar Boba z Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady zarządził datę kolejnej sesji na piątek, 17 marca 2023 r. o godz. 10.00.
Rada dokona wtedy wyboru komisji rewizyjnej oraz swojego opiekuna.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.