Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
poniedziałek, 06 marca 2023 13:29

Wybierz miejsce, w którym stanie pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego

Od dziś, 6 marca br. ruszają konsultacje społeczne w sprawie ustalenia miejsca posadowienia pomnika rtm. Witolda Pileckiego, którego inicjatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

Powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji w składzie: Józef Kazaniecki (Gmina Goleniów - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Zmiemi Goleniowskiej), Jarosław Jancelewicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Goleniowskiej), Krzysztof Męciński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział Szczecin), Jeannette Słaby (Zespół Szkół nr 1) oraz Sławomir Wunsch (architekt) wybrał dwa potencjalne miejsca, w których mógłby stanąć pomnik, upamiętniający rotmistrza:

 • Plac Planty (lokalizacja nr 1),
 • skwer u zbiegu ulic T. Kościuszki i Konstytucji 3 Maja (lokalizacja nr 2).

Przez dwa tygodnie (do 19 marca br.) mieszkańcy Gminy Goleniów mogą wyrazić swoją opinię na temat tych propozycji, odpowiadając na pytanie ankietowe, zawarte w formularzu.

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie,
 • w wersji elektronicznej do wypełnienia online (www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje),
 • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Aby oddać głos, należy wypełnione formularze przekazać do Urzędu:

 1. wrzucając do urny dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w godzinach i dniach pracy Urzędu,
 2. wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje,
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Konsultacje trwają od 6 do 19 marca br.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.