Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
poniedziałek, 27 lutego 2023 11:22

Przedstawiamy skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie

19 młodzieżowych radnych będzie reprezentowało swoich rówieśników z Gminy Goleniów w sprawach dotyczących młodego pokolenia.

Pierwsza sesja goleniowskiej rady młodzieżowej odbędzie się w czwartek, 9 marca 2023 r. godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

27 stycznia 2023 r. uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Goleniów wybierali swoich reprezentantów do Rady.

Młodzieżowa Rada Gminy w Goleniowie składać się z następujących osób:

 • Baryluk Paweł | Zespół Szkół Publicznych w Mostach
 • Baszczyński Alan | Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie
 • Boba Oskar | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego
 • Czejda Damian | Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 • Grzegorek Marika | Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 • Halec Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
 • Jankowiak Gracjan | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie
 • Jóźwik Franciszek | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
 • Kawecka Weronika | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie
 • Królikiewicz Piotr | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
 • Kulczyński Michał | Zespół Szkół w Goleniowie
 • Michalak Łukasz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego
 • Ostaszewski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
 • Skrzypiec Laura | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
 • Szyłko Emilia | Zespół Szkół Publicznych w Białuniu
 • Świątek Filip | Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 • Węgierska Emilia | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie
 • Wróbel Antonina | Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
 • Ziętek Jakub | Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom rady i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Goleniów!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.