Dzisiaj jest: 3 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
piątek, 16 grudnia 2022 13:38

Młodzieżowa Rada Gminy już wkrótce

Na początku roku 2023 powstanie Młodzieżowa Rada Gminy w Goleniowie. Kandydaci na Młodzieżowych Radnych Gminy Goleniów mogą zgłaszać swoje kandydatury do szkolnej komisji wyborczej do dnia 23 grudnia 2022 r. Startować mogą osoby pomiędzy 13 a 20 rokiem życia.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbędą się 27 stycznia 2023 r.

Młodzieżowy Radny będzie reprezentować goleniowską młodzież, decydować o działaniach podejmowanych wobec uczniów oraz wskazywać potrzeby młodego pokolenia.

Młodzieżowa Rada Gminy w swoich działaniach kieruje się interesem młodzieży, wspiera młodych ludzi w realizacji ważnych dla nich kwestii z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności uczniowskiej oraz młodzieżowej.

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele głównie poprzez:

 • opiniowanie istotnych dla młodzieży projektów uchwał Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie,
 • współpracę w zakresie organizacji młodzieżowych wydarzeń, m.in. kulturalnych i sportowych na terenie Gminy,
 • promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej itp.
 • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Gminy na rzecz młodzieży i inne.

Młodzieżowa Rada Gminy została powołana przez Radę Gminy Goleniów we wrześniu 2021 r. , niestety z powodów obostrzeń epidemicznych nie zostały przeprowadzone wybory.
Od początku roku szkolnego 2022/23 zastępczyni burmistrza Anita Jurewicz przeprowadza spotkania z młodzieżą szkół na terenie naszej gminy propagujące idee młodzieżowej samorządności i przygotowujące uczniów do roli radnego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.