Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
środa, 26 października 2022 18:30

Nowe miejsca w gminnych oddziałach przedszkolnych

Są już pierwsze zgłoszenia na wolne miejsca w dostępnych od dzisiaj gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Gmina Goleniów zwiększa liczbę darmowych miejsc dla przedszkolaków, aktywnie włączając się w walkę z kryzysem gospodarczym.

Aby wspomóc rodziców, dla których czesne w prywatnych placówkach może być zbyt dużym obciążeniem. od grudnia br. utworzonych zostanie 150 nowych miejsc w gminnych oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach publicznych.

Aby zaoferować rodzicom bezpłatne miejsca, zmieni się organ prowadzący w przedszkolach, które w roku 2012 zostały uspołecznione. Przedszkola "Słoneczna Jedynka" i "Misiowe Przedszkole" będą prowadzone przez Gminę Goleniow.
Nauczyciele i pracownicy tych placówek otrzymają propozycję pracy, a rodzice – możliwość bezpłatnej opieki przedszkolnej.
Gmina będzie pokrywać koszty programów wychowania przedszkolnego, zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Rodzice będą płacić tylko za wyżywienie.

Wszystkich rodziców zainteresowanych wolnymi miejscami w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie: 91 46 98 282 (pn-pt 7.30-15.30).

 

Oznacza to, że  słoneczna jedynka i misiowe przedszkole będą prowadzone przez gminę goleniow

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.