Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
środa, 06 lipca 2022 11:52

Konsultacje społeczne

Jesteś mieszkańcem wsi Mosty, Żółwia Błoć albo Łęsko? Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia nazw urzędowych miejscowości.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konslutacje społeczne:

1) z mieszkańcami wsi Mosty w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Przepiórki oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Mosty - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie

2) z mieszkańcami wsi Żółwia Błoć w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia Żółwia Błoć oraz ustalenia jej rodzaju jako kolonia wsi Żółwia Błoć - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie

3) z mieszkańcami miejscowości Łęsko w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Smolniki oraz ustalenia jej rodzaju jako część osady Łęsko - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 lipca do 5 sierpnia br. w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym osobnym dla każdej z miejsowości.
Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.goleniow.pl/strony/menu/91.dhtml, na stronie internetowej kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

Wypełnione formularze można przekazać do Urzędu:

1) wrzucając je do urny dostępnej w siedzibie Urzędu w godzinach i dniach pracy Urzędu,
2) wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje,
3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.