Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

piątek, 14 stycznia 2022 07:27

Konsultacje społeczne

Jesteś mieszkańcem wsi Borzysławiec, sołectwa Lubczyna albo sołectwa Załom? Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia nazw urzędowych miejscowości.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konslutacje społeczne:

1) z mieszkańcami sołectwa Lubczyna w sprawie:
- ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Iwno oraz ustalenia jej rodzaju jako przysiółek wsi Lubczyna - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie
- ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Smolno oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Lubczyna - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie
- ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Zamęcie oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Lubczyna - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie

2) z mieszkańcami wsi Borzysławiec w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Zaborze oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Borzysławiec - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie

3) z mieszkańcami sołectwa Załom w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Trzebuskie Łęgi oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Załom - kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 14 stycznia do 13 lutego br. w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie ankietowe zawarte w formularzu konsultacyjnym osobnym dla każdej z miejsowości.
Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.goleniow.pl/strony/menu/91.dhtml, na stronie internetowej kliknij, aby wypełnić formularz elektronicznie oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

Wypełnione formularze można przekazać do Urzędu:

1) wrzucając je do urny dostępnej w siedzibie Urzędu w godzinach i dniach pracy Urzędu,
2) wypełniając formularz konsultacyjny na stronie internetowej www.uslugi.bip.goleniow.pl/konsultacje,
3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Niniejsze konsultacje są przeprowadzana na wniosek złożony przez grupę jedenastu Radnych Miejskiej w Goleniowie.

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna
 2. Zarzadzenie nr 6/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna
 3. Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lubczyna
 4. Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Borzysławiec
 5. Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Załom

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.