Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

czwartek, 13 stycznia 2022 08:42

Mniej urodzeń w 2020 r.

Znacząco więcej zgonów i mniej urodzeń zanotowano w Gminie Goleniów w 2021 r.

 • 530 zgonów w 2021 r., czyli o 24 więcej niż w roku 2020, to kolejny smutny rekord według oficjalnych danych Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie (3 zgony nastąpiły za granicą naszego kraju i zostały zarejestrowane przez USC w polskich rejestrach aktów stanu cywilnego )
 • 506 urodzeń w roku 2021 r. (z czego 52 nastąpiły poza granicami naszego kraju i zostały wpisane przez USC do polskich rejestrów aktów stanu cywilnego) to również mniej w stosunku do roku 2020, w którym zanotowano 555 urodzeń.

 

Największą popularnością wśród imion cieszyły się:

 • dla chłopców: Tymon, Jakub, Aleksander, Antoni, Leon, Nikodem;
 • dla dziewczynek: Zuzanna, Hanna, Maria, Maja, Klara, Oliwia;

Zarejestrowano 205 małżeństw, z czego: 127 to małżeństwa cywilne, 66 to małżeństwa konkordatowe (12 małżeństw zawartych zostało za granicą naszego kraju i zarejestrowanych przez USC w polskich rejestrach aktów stanu cywilnego). W 2021 roku USC zarejestrowało również 102 rozwody.

W 2021 r. wydano łącznie 6558 odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. W związku z trwającym procesem systematycznego tworzenia ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego w 2020 roku urząd "zmigrował" również 2229 aktów, które stały się dostępne dla interesantów we wszystkich urzędach stanu cywilnego w kraju.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.