Dzisiaj jest: 26 Listopada 2020 roku    |    Imieniny: Konrad, Leonard, Sylwester

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 18 grudnia 2019 07:31

Z i do Glewic – na telefon

Od 28 stycznia 2020 istotna zmiana w kursowaniu bezpłatnej linii autobusowej nr 10. Autobus kursujący na trasie Goleniów-Niewiadowo będzie zajeżdżać do Glewic tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez potencjalnych podróżnych.

Zmiana wynika z obserwacji ruchu pasażerskiego na tej linii. Z analiz wynika, że autobusem do lub z Glewic podróżuje średnio jedna osoba co 3-4 dni. Nie ma więc potrzeby, żeby autobus jeździł tam codziennie, generując zbędne koszty i wydłużając czas podróży osobom podróżującym do lub z innych miejscowości.
Od 28 stycznia 2020 autobus będzie jechać do Glewic, jeśli wcześniej zostanie złożone zamówienie na taki kurs. 

Aby skorzystać z usługi "Bus na telefon" (BNT) należy złożyć telefoniczne zamówienie na kurs u dyspozytora, dzwoniąc pod nr telefonu: 533 161 280, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.
Zamówienia telefoniczne należy składać:
1. Na kursy popołudniowe (z Goleniowa do Glewic - 15:30 i z Glewic do Goleniowa - 15:46) najpóźniej do godz. 14:30 tego samego dnia.
2. Na kursy poranne (z Goleniowa do Glewic - 6:03 i z Glewic do Goleniowa 6:46) najpóźniej do godz. 14:30 dnia poprzedzającego planowaną podróż.
W przypadku kursu zamawianego na poniedziałek zamówienie usługi BNT musi nastąpić najpóźniej w piątek do godz. 14:30. W przypadku dni następujących zaraz po dniach wolnych od pracy (np. po świętach) zgłoszenia podróży należy dokonać w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym od pracy do godz. 14:30.
Istnieje możliwość zamówienia kursów na max. 5 dni z góry.
Przy odwoływaniu zamówionych kursów obowiązują takie same zasady jak przy ich zamawianiu.

Uruchamiając BNT, w ramach istniejącej linii komunikacyjnej nr 10, chcemy zebrać doświadczenie w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Jednocześnie zaletą tego rozwiązania jest to, że przy spodziewanych oszczędnościach wynikających z optymalizacji niniejszego połączenia nie zostanie ograniczona dostępność do publicznego transportu zbiorowego.

Usługa BNT dotyczy TYLKO kursów relacji: Goleniów - Glewice i Glewice - Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.