Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 18 października 2019 11:15

50 wspólnych lat

W dniach 16. i 17. października br. odbyły się dwie uroczystości, na których odznaczone zostało 47 par, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał im Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale, zgodnie z przepisami, wręczył Jubilatom Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz.

Medale zostały przyznane państwu: Sabinie i Włodzimierzowi Banasiewiczom, Janinie i Zbigniewowi Borowiczom, Barbarze i Czesławowi Bondasom, Elżbiecie i Józefowi Ciupinom, Łucji i Stefanowi Czarnackim, Danucie i Kazimierzowi Czerwińskim, Elżbiecie i Janowi Dybkom, Jadwidze i Romanowi Helbikom, Annie i Władysławowi Jagiełłom, Wandzie i Mieczysławowi Kosiorowskim, Teresie i Janowi Kowalskim, Krystynie i Zenonowi Krzysztofiakom, Cecylii i Zygmuntowi Kwiatkowskim, Helenie i Zenonowi Lewandowskim, Henryce i Czesławowi Maksymowiczom, Danucie i Stanisławowi Markowskim, Reginie i Józefowi Matusiakom, Teresie i Janowi Mądrym, Zofii i Kazimierzowi Michalewiczom, Barbarze i Kazimierzowi Mroczkowskim, Annie i Romanowi Ogórskim, Marii i Zdzisławowi Piaseckim, Zofii i Wiesławowi Piaseckim, Stefanii i Janowi Picurom, Danucie i Antoniemu Podgórskim, Danucie i Edwardowi Popowskim, Sabinie i Władysławowi Porębom, Hannie i Andrzejowi Radoniom, Mieczysławie i Kazimierzowi Rosińskim, Czesławie i Edwardowi Safiejkom, Halinie i Ryszardowi Sieniuciom, Wandzie i Franciszkowi Sikorskim, Marii i Janowi Skulskim, Wandzie i Stanisławowi Srokom, Krystynie i Zygmuntowi Strumińskim, Bogumile i Lechowi Strużynom, Krystynie i Janowi Sujeckim, Marii i Stanisławowi Suwałom, Jadwidze i Edwardowi Śliwińskim, Danieli i Józefowi Trzcińskim, Sabinie i Tadeuszowi Udawom, Annie i Mieczysławowi Weisbrodtom, Teresie i Janowi Wojtalom, Janinie i Władysławowi Wośkowiakom, Helenie i Ryszardowi Woźniakom, Marii i Kazimierzowi Wółkiewiczom oraz Jadwidze i Leoncjuszowi Zajkom.

Burmistrz życzył odznaczonym zdrowia, długich lat życia, satysfakcji z dorobku życia oraz szczęścia w gronie rodzinnym. Życzenia złożyli również Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska oraz Wiceburmistrz Gminy Goleniów Henryk Zajko.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.