Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

czwartek, 29 czerwca 2017 10:04

Będzie hala, będzie droga

Hala produkcyjna na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie powstanie prawdopodobnie w połowie 2019 roku. Równolegle powinna powstać nowa droga dojazdowa do więzienia, łącząca ulicę Metalową z ulicą Nowogardzką. Droga ma rozwiązać problemy zgłaszane przez mieszkańców osiedla przy Zakładzie Karnym.

Ppłk Jarosław Dąbrowski, dyrektor ZK w Goleniowie potwierdza, że decyzja o budowy hali produkcyjnej na terenie więzienia zapadła. Hala powstanie na mocy decyzji rządu, który zdecydował o wdrożeniu programu „Praca dla więźniów”, przewidującego budowę 40 hal produkcyjnych na terenie polskich zakładów karnych. Jedna z nich powstanie właśnie w Goleniowie.

Hala ma powstać na terenie oddalonym od zabudowy mieszkaniowej. Działać ma tam firma montująca meble. Trwają rozmowy z przyszłym kontrahentem, które we wrześniu powinny doprowadzić do zawarcia umowy przedwstępnej, a do końca roku – umowy ostatecznej. Prawdopodobnym terminem uruchomienia zakładu jest połowa roku 2019, choć z różnych przyczyn może on się przesunąć.

W tej sytuacji burmistrz Robert Krupowicz zdecydował, że wprowadzi do projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2018 pozycję dotyczącą opracowania dokumentacji budowlanej nowej drogi, która pozwoli na wyprowadzenie z ul. Grenadierów ruchu samochodów ciężarowych. Jeśli radni przyjmą propozycję, w roku 2018 zostanie opracowana dokumentacja budowlana, zaś w pierwszej połowie roku 2019 droga zostałaby wybudowana. Zaopatrywanie nowego zakładu oraz odbiór gotowych produktów miałoby się odbywać wyłącznie nową drogą i przez nową bramę, która będzie prowadzić na teren zakładu. Korzystałyby z niej również pojazdy zaopatrujące zakład karny.

Planowane jest równoczesne rozwiązanie problemu samochodów należących do funkcjonariuszy zakładu, parkowanych na ulicach przylegających do więzienia. Na ulicy Metalowej powstanie nowy parking, z którego korzystaliby pracownicy więzienia.

Nieprawdą są rozpowszechniane publicznie informacje, jakoby budowę hali produkcyjnej forsował burmistrz Gminy Goleniów. Decyzja o budowie hali jest absolutnie poza kompetencjami burmistrza i wynika z decyzji rządowych.
Nieprawdą jest także pogłoska, jakoby nowa droga miała powstać dopiero po wybudowaniu hali produkcyjnej. Faktem jest, że decyzja o budowie drogi była przez burmistrza warunkowana podjęciem decyzji o budowie hali; decyzja w sprawie hali już jest, więc burmistrz Robert Krupowicz zdecydował o uwzględnieniu opracowania dokumentacji dla drogi łączącej ulice Metalową i Nowogardzką do przyszłorocznego budżetu. Jesienią projekt budżetu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.