Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz

Zasady działania serwisu SISMS w Goleniowie

sisms7 września 2010 r. Gmina Goleniów oficjalnie urochomiła działania „Samorządowego Informatora SMS”, gminnego SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców.

Telefon komórkowy jest dziś najpowszechniej używanym medium komunikacyjnym. Nosimy go przy sobie prawie zawsze, nawet będąc na grzybobraniu w lesie. Nie jest już dziś artykułem luksusowym, a w praktyce zniknął już problem tak zwanego „braku zasięgu”. „Komórka” staje się demokratycznym, coraz tańszym środkiem porozumienia i korzystamy z coraz bardziej rozbudowanych jego funkcji. Wydaje się, że za pomocą tego narzędzia prawie każdy z mieszkańców byłby najdogodniej poinformowany o ważnych dla siebie sprawach.

System, wprowadzany w naszej Gminie, pozostawia mieszkańcom swobodę wyboru. To oni zdecydują, czy chcą być o czymś informowani. Ważne, że będzie to informacja darmowa, bezpośrednio docierająca do zainteresowanych. Inicjatorem utworzenia SISMS był ówczesny Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego Krzysztof Zajko. Za organizacją systemu przekazywania informacji do serwisu odpowiada dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.

Usługa SISMS obejmuje cztery odrębne serwisy, do których można się oddzielnie zalogować. Mają one następujący zakres:

 1. Komunikaty dla mieszkańców o zagrożeniach - zjawiskach atmosferycznych takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, ale także o awariach i katastrofach.
 2. Wydarzenia i imprezy kulturalne.
 3. Wydarzenia i imprezy sportowe.
 4. Informacje o badaniach lekarskich, programach zdrowotnych oraz edukacji szkolnej i przedszkolnej.

Każdy, kto chce zarejestrować się w SISMS i otrzymywać bezpłatne informacje, powinien wysłać wiadomość SMS na numer telefonu 661 000 112. Tak naprawdę będzie to jedyny wydatek przyszłego użytkownika. Oczywiście jego wysokość wynika z cennika operatora telefonii komórkowej, którego sieci używa rejestrujący się. Takie same zasady dotyczą ewentualnego wyrejestrowania się z systemu. W inicjującym SMS-ie należy podać kod, przypisany do jednego z czterech serwisów. Poniżej podajemy treść do wysłania – w kolejności takiej samej, jak wyżej podany opis serwisów:

1)   Tak.zgl01

2)   Tak.zgl01wk

3) Tak.zgl01ws

4) Tak.zgl01ez

Wprowadzając system SISMS Gmina Goleniów skorzystała z oferty wrocławskiej spółki Samorządowy Informator SMS sp. z o.o., laureata konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę, która na realizację projektu pozyskała dofinansowanie unijne. SMS-owy informator zakupiony został za 14.640 zł, a miesięczny abonament wynosi 316 zł.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.