Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Zasady działania serwisu SISMS w Goleniowie

sisms7 września 2010 r. Gmina Goleniów oficjalnie urochomiła działania „Samorządowego Informatora SMS”, gminnego SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców.

Telefon komórkowy jest dziś najpowszechniej używanym medium komunikacyjnym. Nosimy go przy sobie prawie zawsze, nawet będąc na grzybobraniu w lesie. Nie jest już dziś artykułem luksusowym, a w praktyce zniknął już problem tak zwanego „braku zasięgu”. „Komórka” staje się demokratycznym, coraz tańszym środkiem porozumienia i korzystamy z coraz bardziej rozbudowanych jego funkcji. Wydaje się, że za pomocą tego narzędzia prawie każdy z mieszkańców byłby najdogodniej poinformowany o ważnych dla siebie sprawach.

System, wprowadzany w naszej Gminie, pozostawia mieszkańcom swobodę wyboru. To oni zdecydują, czy chcą być o czymś informowani. Ważne, że będzie to informacja darmowa, bezpośrednio docierająca do zainteresowanych. Inicjatorem utworzenia SISMS był ówczesny Szef Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego Krzysztof Zajko. Za organizacją systemu przekazywania informacji do serwisu odpowiada dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.

Usługa SISMS obejmuje cztery odrębne serwisy, do których można się oddzielnie zalogować. Mają one następujący zakres:

  1. Komunikaty dla mieszkańców o zagrożeniach - zjawiskach atmosferycznych takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, ale także o awariach i katastrofach.
  2. Wydarzenia i imprezy kulturalne.
  3. Wydarzenia i imprezy sportowe.
  4. Informacje o badaniach lekarskich, programach zdrowotnych oraz edukacji szkolnej i przedszkolnej.

Każdy, kto chce zarejestrować się w SISMS i otrzymywać bezpłatne informacje, powinien wysłać wiadomość SMS na numer telefonu 661 000 112. Tak naprawdę będzie to jedyny wydatek przyszłego użytkownika. Oczywiście jego wysokość wynika z cennika operatora telefonii komórkowej, którego sieci używa rejestrujący się. Takie same zasady dotyczą ewentualnego wyrejestrowania się z systemu. W inicjującym SMS-ie należy podać kod, przypisany do jednego z czterech serwisów. Poniżej podajemy treść do wysłania – w kolejności takiej samej, jak wyżej podany opis serwisów:

1)   Tak.zgl01

2)   Tak.zgl01wk

3) Tak.zgl01ws

4) Tak.zgl01ez

Wprowadzając system SISMS Gmina Goleniów skorzystała z oferty wrocławskiej spółki Samorządowy Informator SMS sp. z o.o., laureata konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę, która na realizację projektu pozyskała dofinansowanie unijne. SMS-owy informator zakupiony został za 14.640 zł, a miesięczny abonament wynosi 316 zł.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl