Sprawozdanie ze stanu wykonania strategii rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 w I kwartale 2015 r. dla założonych 10 celów strategicznych