Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

piątek, 28 czerwca 2013 10:44

Rondo Siostry Marii

Nowe rondo powstające u zbiegu ulic Cypriana Kamila Norwida, Michała Drzymały, Jana Kasprowicza, Gen. Władysława Andersa i Sportowej będzie nosiło nazwę Rondo Siostry Marii Matijczuk. Uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu Rada Miejska podjęła 26 czerwca 2013 r. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu uchwały, nadanie zaproponowanej nazwy rondu położonemu w sąsiedztwie dawnego zamieszkania siostry Marii, będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców Gminy Goleniów za bezinteresowność w niesieniu im i ich rodzinom pomocy w chorobie i potrzebie. Siostra Maria Matijczuk ze zgromadzenia Służebnic Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, przybyła do Goleniowa w 1949 roku do pracy wśród osób biednych, chorych i potrzebujących opieki. Przez ponad 50 lat niosła im życzliwą i bezinteresowną pomoc. W chorobie nie tylko doradzała i leczyła, ale też dodawała otuchy swoją mądrością, dobrym słowem i niezachwianą postawą moralną. Całym swoim pracowitym życiem zasłużyła na szacunek goleniowian, wyrazem czego jest uhonorowanie Jej tytułem „Goleniowianin Roku 1995” w plebiscycie „Gazety Goleniowskiej” oraz nadanie tytułu „Zasłużona Mieszkanka Gminy Goleniów” przez Radę Miejską w 2003 roku. Siostra Maria Matijczuk zmarła 11 grudnia 2003 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.