Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

piątek, 24 maja 2013 12:36

Planty w przebudowie

W dobrym tempie prowadzone są prace przy realizacji kolejnego dużego zadania inwestycyjnego w mieście – projektu „Otwarte Bramy”.

Wykonawca, wyłoniona w przetargu firma SPRI Mazur, rozpoczęła od przebudowy otoczenia Pomnika Niepodległości oraz modernizacji Plant. Plac przy pomniku został na początku maja rozebrany i aktualnie wykładany jest elementami z granitu i zbliżonym do niego wyglądem betonem architektonicznym. Podobnie urządzony zostanie główny plac Plantów. W tej części roboty rozpoczęto od wykarczowania krzewów rosnących przy murach oraz wykonania wykopów, w których ułożone zostaną przewody elektryczne. W tym tygodniu zdemontowano plac zabaw.  W następnej kolejności zdjęta zostanie asfaltowa nawierzchnia głównego placu Plantów, który wyłożony zostanie materiałem takim samym jak plac przy pomniku. Po obu stronach placu ustawione zostaną betonowe ławki z drewnianymi siedziskami i posadzone dwa szpalery drzew – ambrowców amerykańskich.

Setki efektownych krzewów, bylin, roślin okrywowych i cebulowych posadzone zostaną wzdłuż zielonej części Plantów, które zachowają swoją funkcję rekreacyjną. Urządzony zostanie na niej nowy i atrakcyjny plac zabaw dla starszych dzieci (dla najmłodszych plac zabaw zostanie urządzony na skwerze przy ul. Kościuszki); powstanie też plenerowa siłownia dla dorosłych.

Termin zakończenia realizacji całego zadania – obejmującego ciąg spacerowy od parku przy Gimnazjum nr 1 wzdłuż Iny przez skwer przy ul. Kościuszki do Plantów, wyznaczony został na koniec października. Planty, gdzie roboty prowadzone są w pierwszej kolejności, powinny być zostać oddane do użytku znacznie wcześniej.

Projekt „Otwarte Bramy” kosztować będzie 4.427.432, 97 zł, z czego 50% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nr umowy UDA-RPZP.06.01.01-32-003/11-00 z dnia 01.09.2011 r.

otwarte-bramy-dofinansowanie

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.