Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 13 października 2020 06:57

100 lat pani Heleny Ludwiczak

Wczoraj, 12 października 2020, swoje setne urodziny obchodziła pani Helena Ludwiczak. Z tej okazji Burmistrz Gminy Goleniów przesłał Jubilatce życzenia oraz prezent. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zrezygnowano z bezpośredniego spotkania z panią Heleną, życzenia i prezent dostarczył posłaniec.

Helena Ludwiczak, z d. Lubańska urodziła się 12 października 1920 roku w Leliwie w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim.
Ojciec, Jan Dyrduł zmarł w 1933 roku, podczas pracy zarobkowej w Niemczech, matka Marianna Dyrduł z d. Lubańska ur. się w roku 1900, zmarła w 1972 r. w Goleniowie. W 1925 roku, gdy Helena miała 5 lat urodziła się jej siostra Janina Dyrduł, niestety w wieku 7 lat zmarła na dyfteryt. Od 1933 roku Helena wychowywała się jako jedynaczka, a mama Marianna nigdy już nie wyszła po raz drugi za mąż.
W roku 1938, w wieku 17 lat, Helena poznała o rok starszego od siebie Bolesława, 3 lata później, 18 stycznia 1941 roku, wzięli ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Klonowie. Ślub kościelny odbył się w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie na Piaskach, w styczniu 1942 roku. Przeżyli razem 67 lat. Mąż Bolesław zmarł 13 lutego 2008 roku w Goleniowie, w wieku 90 lat.
Ze związku małżonków urodziło się pięcioro dzieci: Józef (1941 r.), Ireneusz (1942 r.), Czesława (1945 r.), Jerzy (1947 r.) i Ryszard (1953 r.). Jako szczęśliwi dziadkowie doczekali się 9 wnuków, 14 prawnuków oraz 9 praprawnuków.
Od 1942 r. do kwietnia 1945 r. Helena wraz z mężem i dziećmi przebywała na przymusowych robotach w majątku Prädikow w Niemczech. Bolesław pracował w polu wraz ze stu innymi robotnikami rolnymi, Helena gotowała w kuchni. W kwietniu 1945 r. podczas nalotów i bombardowań rodzina Ludwiczaków, uciekając z pola wraz z innymi robotnikami, ukryła się w piwnicy owczarni należącej do majątku Prädikow. Uratowali się, kilka dni później pani Helena urodziła córkę Czesławę, a 2 tygodnie później powitano ich w rodzinnej wsi w Polsce. Na nowy dom wybrali ziemię goleniowską, mieszkają tu od czerwca 1946 r. Mąż znalazł pracę w Zakładzie Opakowań Blaszanych, w dziale kontroli jakości, potem na kolei jako kasjer. Helena wychowywała dzieci, prowadziła gospodarstwo domowe: ogród warzywny, kwiatowy, zajmowała się inwentarzem.

Świętującej stulecie urodzin pani Helenie życzymy wielu lat życia w zdrowiu, w otoczeniu kochającej rodziny!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.