Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 08 września 2015 12:16

Gala sportu szkolnego

Co roku na początku września najlepsi młodzi sportowcy i najlepsze szkoły są wyróżniane w czasie „Gali Sportu Szkolnego” - imprezy podsumowującej sportowe współzawodnictwo w poprzednim roku szkolnym.

Tegoroczna Gala odbyła się w sobotę 5 września na miejskim stadionie, w ramach zorganizowanego przez OSiR festynu „Bądź fit”. Na imprezę zaproszeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w imprezach zorganizowanych w ramach sportowego współzawodnictwa szkół oraz ich rodzice i nauczyciele. Na liście 54 najlepszych szkolnych sportowców znalazło się 24 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie, 23 uczniów goleniowskiego Gimnazjum nr 2, 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie i po jednym z Gimnazjum nr 1 w Goleniowie i Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach. Dwie najlepsze szkoły otrzymały nagrody pieniężne za zajęcie 3. miejsca w w podsumowaniu imprez Szkolnego Kalendarza Imprez Sportowych, a SP nr 2 dodatkowo za zajęcie 4. miejsca w ogólnopolskich mistrzostwach w biegach przełajowych. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkową statuetkę, rodzice listy gratulacyjne, a szkoły – pamiątkowe puchary.

Najbardziej utytułowaną zawodniczką jest niewątpliwie Julita Maniecka, uczennica SP nr 2, która trzykrotnie zajmowała pierwsze miejsce, raz była druga, dwukrotnie trzecia i uczestniczyła w sztafecie, która była czwarta w Polsce w biegach przełajowych.

 

Oto listy wyróżnionych z poszczególnych szkół:

SP nr 2: Anastazja Gliwińska, Bartosz Filozof, Dawid Flegiel, Dawid Grodnicki, Dawid Stasiak, Eryk Zamojski, Gabriela Kiedas, Jędrzej Wilczyński, Julia Tkaczuk, Julita Maniecka, Kacper Drozdowski, Kamil Chorąży, Maksymilian Borek, Martyna Dąbrowska, Mateusz Antkiewicz, Michalina Zubko, Monika Kuźma, Natalia Bednarczyk, Wiktoria Rombel, Sara Żuralska, Wiktoria Zawiasińska, Wiktoria Łuczak, Wiktoria Antkiewicz i Wojciech Koprowski.

SP nr 4: Adrian Sochacki, Kacper Pietkiewicz, Dawid Drapikowski, Mateusz Koźlak i Borys Suchocki.

ZSP Kliniska: Zofia Zasuwa.

G 1: Daria Potomska.

G 2: Jesika Mścichowska, Wiktoria Bowsz, Kamila Glinkowska, Wiktoria Chrobocińska, Radosław Czarny, Przemysław Stefaniak, Piotr Bakan, Maciej Pastuszka, Kacper Tomaszewicz, Mateusz Krzak, Jakub Lewandowski, Dawid Marciniak, Michał Zawada, Hubert Jacewicz, Patryk Fabiniak, Daniel Marciniak, Jarosław Gościło, Natan Gajek, Patryk Soszyński, Gabriel Maniecki, Tymoteusz Gajda, Tomasz Królczyński i Michał Borucki.

Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.