Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 21 września 2015 12:46

Pierwszy koncert na nowym fortepianie

Niedzielny koncert fortepianowy Wojciecha Kubicy i Kingi Firlej-Kubicy zorganizowany został z okazji zakupu nowego fortepianu koncertowego dla Goleniowskiego Domu Kultury. W opinii obojga pianistów jest to instrument doskonałej jakości.

Nowa Yamaha zastąpiła stary, mający 123 lata fortepian Bechstein. Dotychczasowy instrument jest już wysłużony i należało go zastąpić nowym. Za 134 tysiące pochodzące z budżetu gminy Goleniów zakupiony został nowy, wysokiej klasy fortepian koncertowy, do którego śmiało można zapraszać wysokiej klasy pianistów.

Po oficjalnym przekazaniu instrumentu Goleniowskiemu Domu Kultury (można wręcz rzec: otwarciu, bowiem odbyło się to poprzez podniesienie jego wieka przez posłankę M. Kochan, burmistrza R. Krupowicza i przewodniczącego Rady Miejskiej Ł. Mitułę) zasiedli do niego kolejno Wojciech Kubica i Kinga Firlej-Kubica, którzy wykonali dwa koncerty Fryderyka Chopina. Towarzyszył im kwartet smyczkowy w składzie: Magdalena Kling-Fender, Dominika Przech, Róża Wilczak-Płaziuk i Stanisław Firlej.

Jak deklaruje dyrektor GDK, pani A. Holz, podobne koncerty mają się odbywać mniej więcej raz w miesiącu. Na pierwszy przyszło prawie dwieście osób, w Goleniowie jest więc zainteresowanie muzyką poważną graną na żywo.

Wojciech Kubica jest absolwentem goleniowskiej Szkoły Muzycznej, jego pierwszą nauczycielką była obecna posłanka Magdalena Kochan. W. Kubica jest obecnie doktorem, adiunktem w Akademii Muzycznej w Łodzi. Kinga Firlej-Kubica, żona Wojciecha Kubicy, również ma tytuł doktorski i jest adiunktem w łódzkiej Akademii Muzycznej. Oboje są uznanymi, wysokiej klasy pianistami, laureatami wielu konkursów muzycznych.

Stary fortepian, który przez kilkadziesiąt lat służył goleniowskiej kulturze, pozostanie w GDK. Stanął w holu domu kultury i będzie jego ozdobą.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.