Dzisiaj jest: 19 Października 2021 roku    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
piątek, 29 maja 2020 10:58

PGK dostarczy worki lub pojemniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z .o.o. informuje, że w sobotę, 30 maja br. dokończy rozwożenie worków na odpady sortowane właścicielom domów jednorodzinnych. Obowiązkowa segregacja odpadów rozpocznie się w poniedziałek 1 czerwca.

Dział: Miasto i Gmina

Informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadę powszechnej segregacji odpadów komunalnych. Zatem przyjęty został nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie przewiduje możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów.

Dział: Miasto i Gmina

1 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków o pozyskanie grantów dla osób prywatnych w wysokości 7 500 zł na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 25 maja 2020 08:26

XIX sesja Rady Miejskiej

W środę, 27 maja o godz. 11:00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Porządek obrad zawiera 46 punktów, w tym m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025".

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 15 maja 2020 10:41

Więcej osób w autobusach

Informujemy, że od poniedziałku 18 maja, w autobusach komunikacji miejskiej zwiększone zostaną limity liczby pasażerów. Od tego dnia w każdym z autobusów możliwe będzie przewiezienie tylu pasażerów ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 12 maja 2020 10:09

Rozbrajanie bomby na torze wodnym

W środę, 13 maja od godz. 12.00 do godz. 15.00 będzie usuwany niewybuch bomby leżącej na dnie toru wodnego w rejonie dawnej wsi Inoujście. W związku z tym tor wodny w tym miejscu będzie zablokowany, nie będzie też dostępu do brzegów akwenu otaczającego miejsce prac saperów.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 28 kwietnia 2020 06:40

Odstrzał sanitarny dzików

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie  informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 23.04.2020 r. wydał Rozporządzenie nr 7/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 17 kwietnia 2020 07:52

Nowe zasady ograniczeń od 20 kwietnia

Opublikowane zostały założenia pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 15 kwietnia 2020 11:47

Gminna pomoc dla przedsiębiorców

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Burmistrz przygotowuje pakiet uchwał dotyczący pomocy dla podmiotów gospodarczych na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią „COVID-19”.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 10 kwietnia 2020 10:12

Koniec ZUS w Goleniowie?

Dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS zrezygnował z wynajmu pomieszczenia w biurowcu przy ul. Konopnickiej 12, gdzie funkcjonował punkt konsultacyjny ZUS. Poinformował o tym mailem prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, które jest właścicielem budynku. Swoją decyzję uzasadnia przedłużającym się stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 8 z 29

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.