Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa

Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Rozwój potencjału osobistego i organizacji”.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 09 lutego 2021 20:37

Nabór na rachmistrzów przedłużony

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 08 lutego 2021 07:05

Granty sołeckie 2021

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 28 stycznia 2021 09:22

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko jako Gminny Komisarz Spisowy w Goleniowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Dział: Miasto i Gmina

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, które potrwają do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 22 stycznia 2021 12:33

Bezpłatne badania mammograficzne w lutym 2021

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi, nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy na bezpłatne badania mammograficzne.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 21 grudnia 2020 13:19

PSZOK nieczynny

Od dzisiaj, tj. poniedziałku 21 grudnia, nieczynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez PGK Sp. z o.o. przy ul. I Brygady Legionów. Powodem jest bardzo trudna sytuacja kadrowa firmy, około ¼ załogi przebywa na zwolnieniach lekarskich.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 30 listopada 2020 11:04

Urząd nadal zdalny

 

Urząd Gminy i Miasta co najmniej do 27 grudnia będzie pracować ‘w trybie zdalnym’, tak jak pracuje od 3 listopada br.
Pracę zdalną w instytucjach publicznych wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Z 2 listopada 2020, poz. 1931) jako obowiązkową formę pracy.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 29 października 2020 10:32

Zmiany w rozkładzie linii nr 9

Informujemy, że od 2 listopada br. w linii komunikacyjnej nr 9 darmowej goleniowskiej komunikacji miejskiej, relacji: Goleniów Dworzec PKS - Załom - Goleniów Dworzec PKS (przez: Rurzycę, Kliniska Wielkie, Czarną Łąkę, i Pucice) obowiązywać będą zmienione godziny odjazdu.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 29 października 2020 10:29

Zgłaszanie upraw maku i konopii

Przypominamy, że z dniem 31 października br. upływa termin zgłaszania przez producentów rolnych do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie informacji na temat planowanej przez nich powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na rok 2021.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 4 z 29

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.