Dzisiaj jest: 19 Października 2021 roku    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 10 września 2013 12:11

Umowy podpisane

Są pieniądze na dwie inwestycje poprawiające warunki życia mieszkańców wsi Gminy Goleniów. W poniedziałek (9 września 2013 roku) burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz podpisał umowę z marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na budowę oświetlenia dwóch ulic w Rurzycy oraz budowę szatni na stadionie w Mostach.

Oba projekty, jak w swej wypowiedzi podkreślił burmistrz Robert Krupowicz, przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców tych dużych i wciąż rozwijających się miejscowości. Ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Gmina Goleniów otrzymała 45.000 zł na budowę oświetlenia ulic Myśliwskiej i Osiedlowej w Rurzycy (całkowity koszt realizacji tego zadania to 168.753,90 zł) oraz 300.000 zł na budowę szatni wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym na stadionie w Mostach (całkowity koszt – 492.772,76 zł).

Ponadto marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę ze Zbigniewem Łukaszewskim, dyrektorem Goleniowskiego Domu Kultury a zarazem prezesem Lokalnej Grupy Działania „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”, na współfinansowanie organizacji koncertu galowego z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ina (25.000 zł), a także z dyrektorką Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, Ewą Stancel, na doposażenie ośrodka w sprzęt muzyczny (19.508,96 zł).

Przed podpisaniem umów marszałek Olgierd Geblewicz poinformował, że w ramach osi 4 Leader („małe projekty”) powstało wiele ścieżek pieszych i rowerowych, edukacyjne ścieżki przyrodnicze, atrakcyjne turystycznie szlaki, obiekty sakralne, pomniki przyrody, wyremontowano wiejskie świetlice, zorganizowano wiele imprez turystycznych. Dodał, iż w dalszym ciągu jest możliwość korzystania ze środków osi 4 Leader (małe projekty) - można otrzymać do 50 tysięcy złotych i dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych na projekty, których wartość wynosi od 4500 zł do 100.000 zł. Na projekty w ramach działań osi 3 Leader (odnowa i rozwój wsi), maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 500.000 zł.

Marszałek Geblewicz podkreślił w swej wypowiedzi, iż goleniowskie Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” jest jedną z najlepszych Lokalnych Grup Działania w Województwie Zachodniopomorskim i jako jedna z czterech otrzymała w ramach konkursu w 2012 r. dofinansowanie w wysokości 3.419.577,98 zł na realizację dodatkowych zadań. Jednym z nich – przypomnijmy – były zorganizowane w Goleniowie w sierpniu Wojewódzkie Targi Wielobranżowe „Aktywny Senior”, w których uczestniczyło ponad 40 wystawców i kilka tysięcy seniorów z całego województwa.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.