Dzisiaj jest: 25 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

wtorek, 27 lipca 2021 10:26

W piątek urząd pracuje krócej

Informujemy, że w dniu 30 lipca br. (piątek) Urząd Gminy i Miasta będzie czynny do godz. 14:30 z powodu przerwy technicznej.

wtorek, 27 lipca 2021 10:21

Syreny ku pamięci powstańcom

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i pamięć o poległych podczas powstańczych walk uczczona zostanie poprzez uruchomienie syren. Sygnał ciągły będzie nadawany przez 3 minuty w niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00.

poniedziałek, 26 lipca 2021 12:19

Sesja absolutoryjna

W środę, 28 lipca br. o godz. 11.00 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami porządku obrad są: rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za rok 2020, rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że wnioski o wyrobienie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego można składać do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków zostaną wyłączone.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: dyrektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Mieszkańcy Modrzewia zwrócili się z prośbą o wsparcie dla 5 osobowej rodziny z małym dzieckiem, której pożar odebrał dach nad głową. Ogień wybuchł na poddaszu, co doprowadziło do spalenia praktycznie całego dachu, części środka, a przy akcji gaśniczej zalania domu. Straty są ogromne - piszą mieszkańcy, którzy założyli zbiórkę charytatywną w serwisie zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/uce45b

wtorek, 13 lipca 2021 09:02

Awaria kanalizacji

Jutro, 14 lipca br. z powodu awarii kanalizacji zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic: Aleksandra Puszkina i Barnima I.

Pomimo złożenia kompletnego wniosku, wysoko ocenionego przez ekspertów ze Związku Miast Polskich, Goleniów nie otrzymał dofinansowania z Funduszy Norweskich w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY.

Lista Produktów Tradycyjnych, prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala wspólnie odkrywać tradycyjne smaki Pomorza Zachodniego. To systematycznie spisywany katalog naszych polskich produktów żywnościowych, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i potwierdzonych metod produkcji. To szansa na promowanie swojego produktu i regionu.

Zgłoś się!

poniedziałek, 12 lipca 2021 06:55

Przerwa techniczna w CEIDG

Informujemy, że w dniu 14 lipca br. (środa) z powodu przerwy technicznej nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Strona 10 z 474

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.