Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

piątek, 13 sierpnia 2021 09:47

Najbogatsze samorządy w 2020 roku

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym najbogatszych samorządów w 2020 r. Goleniów w kategorii miasta powiatowe uplasowany został na 8 pozycji w kraju z kwotą 4583,80 zł na osobę. Dane te pokazują, że od lat pozycja Goleniowa jest stabilna - od 2015 r. miasto znajduje się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych samorządów w przeliczeniu na 1 osobę.

środa, 11 sierpnia 2021 13:22

Biuro Ochrony Środowiska - BOŚ

Kierownik biura - pok. 203

Ochrona środowiska - pok. 203

Gospodarka odpadami - pok. 111

Gospodarka wodno-ściekowa - pok. 203

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

poniedziałek, 09 sierpnia 2021 12:11

Stażystki z Greifswaldu w Goleniowie

Od 26 lipca, przez dwa tygodnie trzy stażystki z Greifswaldu pracowały w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Anna, Emma i Melissa poznawały pracę w poszczególnych wydziałach urzędu oraz działalność instytucji podległych gminie. Poznały m.in. funkcjonowanie GDK, CAM, CAL, OPS, OSiR, a także zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

czwartek, 05 sierpnia 2021 09:10

Przerwa w dostawie ciepłej wody

W związku z pracami naprawczymi PEC Goleniów sp. z o.o. informuje, że od 10 sierpnia 2021 r. od godz. 0.00 do 11 sierpnia 2021 r. do godz. 24.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego NSP 2021.

Przy 11 głosach za, 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się Rada Miejska w Goleniowie podczas 36. sesji Rady Miejskiej udzieliła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Uchwałą Rady Miejskiej Władysław Wasylinka, legendarny goleniowski trener siatkówki został uhonorowany tytułem Zasłużonego Mieszkańca Goleniowa.

czwartek, 29 lipca 2021 10:22

Kwalifikacja wojskowa 2021

Od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego dla rocznika 2002. W Goleniowie punktem prowadzenia kwalifikacji będzie Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o., mieszczące się przy ul. Nowogardzkiej 2.

czwartek, 29 lipca 2021 10:12

Wybory Sołtysa w Sołectwie Budno

Na dzień 12 sierpnia 2021 r. zostały zarządzone wybory sołtysa w Sołectwie Budno.

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. O mikrodotacje do 5000 zł występować mogą organizacje i grupy nieformalne. Nabór trwa do 6 sierpnia 2021 r.

wtorek, 27 lipca 2021 10:26

W piątek urząd pracuje krócej

Informujemy, że w dniu 30 lipca br. (piątek) Urząd Gminy i Miasta będzie czynny do godz. 14:30 z powodu przerwy technicznej.

Strona 9 z 474

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.