Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

poniedziałek, 27 września 2021 06:34

W środę XXXIX sesja Rady Miejskiej

W środę, 29 września br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się dziewięć projektów uchwał.

poniedziałek, 27 września 2021 06:16

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą urealnienia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 zł za osobę miesięcznie, a w przypadku mieszkańców posesji z kompostownikami do 28 zł.

wtorek, 21 września 2021 17:48

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na wniosek burmistrza Gminy Goleniów na dzień 24 września 2021r. (piątek) na godz. 9:00 została zwołana XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

wtorek, 21 września 2021 12:06

Rusza Objazdowy Punkt Szczepień

W piątek, sobotę i niedzielę można będzie zaszczepić się w Objazdowym Punkcie Szczepień. Zapraszamy również do skorzystania z Mobilnego Punktu Narodowego Spisu Powszechnego - wystarczy dowód osobisty.

Zmarły w br. zastępca burmistrza naszej gminy Henryk Zajko przez lata pracy zdobył sobie wielu przyjaciół nie tylko w Goleniowie, ale także w naszych miastach partnerskich. W ostatni piątek jego grób odwiedzili mieszkańcy i radni z Bergen na Rugii.

piątek, 17 września 2021 12:09

Zmiana godzin pracy kasy UGiM

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowieczynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

sobota, 18 września 2021 10:06

Sto lat, Pani Stefanio!

100-lecie urodzin świętuje dziś mieszkanka Goleniowa, pani Stefania Świderska.

czwartek, 16 września 2021 13:36

Zmiana organizacji ruchu przy ul. Aleja Róż

W środę (22 września) rozpoczną się prace związane z ,,Przebudową ulicy Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną". Pierwszy etap inwestycji zakresem obejmować będzie prace rozbiórkowe, ziemne oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą B. Prusa do budynku wielorodzinnego, klatka nr 19.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

7 września skończyła się umowa pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, na wywóz odpadów. To oznacza, że od 8 września 2021 r. śmieci w gminie nie są odbierane.

Pieniądze przewidziane w budżecie na dopłatę do śmieci skończyły się i nie można było podpisać kolejnej umowy z firmą odbierającą odpady.
Od wielu miesięcy Rada Miejska konsekwentnie nie zgadza się na urealnienie stawki za odbiór odpadów, jak również nie dokonała przesunięcia środków, żeby móc podpisać nową umowę z PGK, które wygrało przetarg na wywóz nieczystości.

Strona 7 z 474

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.