Dzisiaj jest: 26 Czerwca 2022 roku    |    Imieniny: Paulina, Jan, Paweł

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

czwartek, 30 grudnia 2021 09:39

Dodatki mieszkaniowe od stycznia w CUS

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe przyjmowane będą w biurze obsługi świadczeń rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, ul. Pocztowa 13, pok. 09A (parter), tel. 91 460 14 72.

wtorek, 28 grudnia 2021 08:43

Akcja Zima z PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje o możliwości powiadomienia zarządcy drogi o konieczności posypania jej mieszanką soli i piasku. Potrzebę posypania można zgłaszać na numer telefonu 660 467 356.

poniedziałek, 27 grudnia 2021 08:29

Nabór do Straży Miejskiej

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przypominamy o konieczności uzupełnienia dokumentów w związku z ubieganiem się do Programu pn.: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Uzupełnienia dokumentacji należy składać w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie, na ul. Pocztowej 2 (I piętro) w godzinach 8.30-16.00. do 12 stycznia 2022 r.

wtorek, 21 grudnia 2021 08:59

Ostrzał dzików przedłużony

Wojewoda Zachodniopomorski informuje o przedłużeniu odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików do 30 grudnia 2021 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich.

wtorek, 21 grudnia 2021 08:58

Sesja budżetowa

W środę, 22 grudnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się dwanaście projektów uchwał, a jej najważniejszym punktem będzie głosowanie nad projektem budżetu Gminy Goleniów na rok 2022.

wtorek, 21 grudnia 2021 07:35

W piątek UGiM nieczynny

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.
Będzie to dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które w tym roku przypada w sobotę.

czwartek, 16 grudnia 2021 11:31

Nabór do Straży Miejskiej

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko: podinspektor ds. płac i księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

poniedziałek, 06 grudnia 2021 06:35

Sesja nadzwyczajna

W środę, 8 grudnia br. o godz. 12.00 rozpocznie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazł się jeden projekt uchwały, dotyczący powołania Skarbnika Gminy Goleniów.

W związku z brakiem możliwości odbycia posiedzenia XLII nadzwyczajnej sesji w miejscu pierwotnie wskazanym (równoległe spotkanie Celowego Związku Gmin R-XXI w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie) nastąpiła zmiana miejsca odbycia posiedzenia na Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28.

Strona 6 z 477

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.