Dzisiaj jest: 26 Czerwca 2022 roku    |    Imieniny: Paulina, Jan, Paweł

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Goleniów, Aleja Róż w dniu 19.01.2022 r. (środa) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w Alei Róż nr 1-26. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: 9:00-13:00.
Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów. Od jutra, 20 stycznia, w Strefie Obsługi Interesanta mogą przebywać tylko 4 osoby, a w Urzędzie Stanu Cywilnego - 2 osoby. Obsługa będzie się odbywać na trzech stanowiskach tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:49

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Opłat - WFRP

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - pok. 115

Podatek rolny-wymiar - pok. 115

Odpady komunalne - pok. 103

Podatek od śr. transp, opłata skarb. opłata od posiadania psa - pok. 110

Podatek rolny-księgowość - pok. 115

Podatek rolny-wymiar - pok. 115

Podatek od nieruchomości-wymiar - pok. 116

Podatek od nieruchomości-księgowość - pok. 116

Windykacja - pok. 118

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:30

Biuro Kard i Szkoleń - BKS

Biuro Kadr i Szkoleń - pok. 112

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

poniedziałek, 17 stycznia 2022 13:01

Biruo Nadzoru Właścicielskiego - BNW

Kierownik biura - pok. 112

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

piątek, 14 stycznia 2022 07:27

Konsultacje społeczne

Jesteś mieszkańcem wsi Borzysławiec, sołectwa Lubczyna albo sołectwa Załom? Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia nazw urzędowych miejscowości.

czwartek, 13 stycznia 2022 08:42

Mniej urodzeń w 2020 r.

Znacząco więcej zgonów i mniej urodzeń zanotowano w Gminie Goleniów w 2021 r.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Goleniów, Aleja Róż w dniu 10.01.2022 r. (poniedziałek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w Alei Róż, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: 9:00-13:00.

wtorek, 04 stycznia 2022 13:45

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Oznacza to, że część gospodarstw domowych, najmocniej dotknięta podwyżkami cen prądu i gazu, będzie mogła liczyć na pieniądze od państwa.

wtorek, 04 stycznia 2022 11:59

W piątek urząd nieczynny

Informujemy, że piątek, 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.

Strona 5 z 477

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.